Jednou z posledních novinek je uzavření partnerství 
s Obchodní akademií Písek. „Když jsme se setkávali s řediteli a učiteli středních ekonomických škol, ptali se nás, co by měli žáci zvládnout, aby mohli plynule přejít na univerzitu. To byl hlavní důvod, proč chtěli navázat spolupráci. Když jsme pak hledali vhodnou střední školu, zvolili jsme tu, s níž jsme měli dlouholetou spolupráci," vysvětluje děkan Ekonomické fakulty Ladislav Rolínek.

Díky partnerství se odborníci z fakulty setkávají s kolegy z obchodní akademie a řeší, jak nejlépe středoškoláky připravit na další studium. Podle Ladislava Rolínka je důležité zvládnutí dvou disciplín – anglického jazyka a matematiky. „Spolupráce je pro nás výhodná, protože díky ní k nám přijdou studenti, kteří budou pro obor lépe připraveni," dodává.

Mezi nejžádanější obory na Ekonomické fakultě patří ty, které se zaměřují na obchodní podnikání či účetnictví. Zvláštností je, že se tu mohou zájemci vzdělávat také pro regionální management. Děkan Ladislav Rolínek zdůrazňuje, že o absolventy je potom mezi zaměstnavateli zájem. „Musím se pochlubit, že z hlediska uplatnění máme nadprůměrné výsledky. Je to dáno i tím, že nabízíme poměrně širokou škálu oborů. Naši absolventi nacházejí práci ve velkých firmách i malých podnicích, ti, kdo si vyberou specializaci na cestovní ruch, mohou působit ve významných hotelích a podobně," vyjmenovává.

Partnerství uzavřela fakulta s Obchodní akademií Písek. Děkan Ladislav Rolínek podepisuje smlouvu na snímku jako druhý zleva.Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity se před necelými třemi lety stala první Fairtradeovou fakultou v republice. „Rozvíjíme zde disciplíny, které souvisí s obchodem, a fair trade je jeden ze způsobů, jak se mohou  produkty dostat od výrobců až k zákazníkovi, přičemž tento obchod je spravedlivější. To je zajímavé, sympatické. My totiž chceme 
z našich studentů nejen vychovat vynikající ekonomy, ale také jim dát informace, že obchod lze dělat i jinak," vysvětluje Ladislav Rolínek a vyzdvihuje především pedagogy, kteří se o fair trade zajímají a pořádají přednášky.

Na fakultě je dokonce možné koupit fairtradeové výrobky. Některé nabízí zdejší obchůdek. Díky němu zároveň studenti rovnou v praxi poznávají ekonomické principy. Sami totiž navrhli podobu obchodu, vybírají zboží, nabízejí ho, učí se účetnictví, reklamě. „Nedávno například v rámci marketingové komunikace vymýšleli, jak podpořit prodej hodinek," vzpomíná Ladislav Rolínek. Obchod se podle něj osvědčil, nemine ho žádný 
z návštěvníků fakulty a mnozí si zde pořizují suvenýry.

Studium ekonomie v současné době také už neznamená jen sedět v lavici. Tak jako  biologové vyrážejí do přírody, budoucí ekonomové navštěvují podniky. „Vzniká tam velká část bakalářských a diplomových prací a jednou z našich nových aktivit je takzvané stínování manažerů. Studenti tráví celý týden 
s manažerem, absolvují 
s ním například veškerá jednání a získávají tak představu, co práce obnáší," doplňuje Ladislav Rolínek.

Ten podle svých slov také pociťuje, jak se mění přístup firem ke spolupráci s vysokou školou. „Ještě tak před čtyřmi lety bych řekl, že je těžké přesvědčit manažery ke spolupráci, ale teď už je to jiné. Firmy se otevírají, komunikace je snazší, zajišťujeme pro naše studenty už i stážová místa," popisuje. Pro podniky je to výhodné, protože tak mohou získat kvalitní zaměstnance. Často studenti dostanou konkrétní nabídku práce již během stáže. Fakulta zároveň umožňuje výjezdy na zahraniční univerzity, například do USA, Austrálie, Německa, Francie nebo Španělska.

Vedení fakulty se poslední dobou snaží vylepšovat svou budovu v kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Začala tu úprava učeben. Největší posluchárna již dostala novou výzdobu, která se věnuje problematice fair trade. „Jsou tam polepy stěn na toto téma, informace, fotografie. Myslíme si, že prostředí je nyní pro studenty příjemnější a chystáme podobné úpravy dalších učeben. Všechny budou zaměřeny na nějaké téma," komentuje PR manažer Ekonomické fakulty Petr Štumpf.

Jedna místnost by měla být věnována památce první ženy v čele Jihočeské univerzity, rektorky Magdaleny Hrabánkové, která zemřela v roce 2011. Další učebny budou připomínat významné podnikatele kraje, například Vojtěcha Lannu nebo rodinu Zátků. „V učebnách zachytíme jejich příběhy. Je z nich totiž vidět, že ani významní podnikatelé nebyli vždy úspěšní. Leckdy museli narazit, překonat nějakou překážku, aby zjistili, kudy vede správná cesta. A právě to je potřeba ukazovat studentům," dodává Petr Štumpf.