Ranní bohoslužby v kostele bývají v průběhu roku věnovány různým školám.

Při mši se uplatnil také sbor Mendík, který působí při gymnáziu a jeho zpěv se velkou měrou zasloužil o krásnou atmosféru ranní bohoslužby. Studenti i další přítomní si na ni museli přivstat, protože začínala už v sedm hodin, aby se mohla uskutečnit před začátkem školní výuky.