Studenti Jihočeské univerzity se připojí k celorepublikové akci Týden neklidu. Chtějí tak vyjádřit svůj nesouhlas s chystanou vysokoškolskou reformou.

Vadí jim plánované zavedení školného a nedokonalý zákon o finanční pomoci. Dále si stěžují na omezování autonomie. Studenti by totiž po schválení zákona přišli o řadu možností, jak ovlivňovat dění na své vysoké škole.

V úterý večer budou proto diskutovat a promítat filmy. Ve středu pak vyrazí na protestní pochod městem. Vyjdou ve 14 hodin od budovy rektorátu a zamíří na náměstí.

Eva Křenková z Teologické fakulty Jihočeské univerzity vysvětluje postoje studentů následovně: „Do iniciativy se zapojujeme proto, že si uvědomujeme závažnost a aktuálnost celé problematiky kolem navržených věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Jsme přesvědčeni o tom, že projevit se, dát o sobě vědět, říct nahlas co se nám nelíbí, je za současné situace nejen naše právo, ale téměř povinnost. Záleží nám na vzdělání, vysokoškolské studium bereme vážně,“ zdůrazňuje.

„Je třeba určité sebereflexe, to ano, ale úpadek kvality vysokých škol he pouze vyústěním problémů školského financování, které je zakotveno v zákoně. Pokud chceme kvalitní vzdělání, takový počet vysokoškolských studentů není udržitelný, to bychom si měli přiznat. Ale zavedení školného v předložených podobách, převedení kompetencí do neodborných rukou a nejisté formulace, co je vlastně student, by pro nás měly být nepřijatelné.“ doplňuje Vojtěch Študent z Přírodovědecké fakulty JU.