Mladí lidé se setkali i s papežem Františkem.

Do Vatikánu jsme byli pozváni na doporučení P. Josefa Prokeše (absolventa našeho Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka v Č. Budějovicích) a na pozvání pana velvyslance JUDr. Pavla Vošalíka z Vatikánu.

Původně byla celá akce zamýšlena jako dárek k 85. narozeninám kardinála Miloslava Vlka, který je také absolventem našeho gymnázia. Bohužel se kardinál Vlk (který měl původně sloužit mši, při které jsme zpívali) této události nedožil a tak jsme náš výjezd pojali alespoň jako poctu panu kardinálovi Vlkovi.

Odjížděli jsme 26.9. navečer z ČB autobusem přes noc do Říma. Ve středu 27.9. nám pan velvyslanec přislíbil účast na generální audienci papeže Františka, která se konala od 9 hodin. I když jsme měli problémy dostat se kvůli dopravní zácpě před Římem na audienci včas, nakonec jsme se dočkali takové pocty, kterou asi málokdo zažil. Pan velvyslanec nám domluvil místa přímo pod tribunou a předem jsme věděli, že až nás ceremoniář vyzve, můžeme papeži krátce zazpívat. Zazpívali jsme úryvek jedné rytmické duchovní písně a nevíme, jak je to možné, ale náš zpěv zřejmě zaujal, byli jsme vyzváni, abychom se posunuli ještě blíže pod tribunu a neustále nám naznačovali, abychom pokračovali ve zpěvu. Před plným svatopetrským náměstím jsme měli tedy možnost a velkou čest odzpívat asi 6 písní, dokud k nám Svatý otec nedošel. Vedle nás stála např. skupina indiánů v krásných kostýmech, také čekali na to, až se budou moci projevit, ale pokyn ke zpěvu jsme dostávali pouze my. Pozdravila jsem se s papežem Františkem a za celý sbor jsem mu věnovala naše nové sborové tričko. Vyzval nás, ať mu ještě trochu zazpíváme a potom nám požehnal a vyfotil se s námi.

Studenti v našem sboru Mendík nejsou všichni duchovně založeni, ale papež František je všechny okouzlil a setkání s ním bude pro ně úžasným zážitkem na celý život.

Druhý den na svátek sv. Václava jsme doprovázeli liturgii při Svatováclavské mši svaté v Chrámu sv. Petra, kterou místo kardinála Vlka sloužil královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Na konci mše jsme při průvodu k oltáři sv. Václava zpívali čtyřhlasý hymnus sv. Václave v barokní úpravě a poté českou státní hymnu. Pan velvyslanec a náměstek ministerstva zahraničních věcí PhDr. Lukáš Kaucký, kteří se mše zúčastnili, poděkovali zpěvákům našeho sboru Mendík za vzornou reprezentaci České republiky i Jihočeského kraje.

Poslední den výjezdu do Itálie se ještě konal koncert našeho sboru, který jsme se svolením současného kardinála Dominika Duky uspořádali v jeho titulárním kostele v Římě - v kostele sv. Marcelina a Pietra v Lateránu. Studenti už byli po celém dni chození po památkách velmi unaveni, ale nakonec zazpívali na počest našeho zesnulého absolventa kardinála Miloslava Vlka od srdce a naplno. Po koncertě jsme předali zástupkyni velvyslance JUDr. Zuzaně Válkové také archivní doklady toho, že na našem gymnáziu kardinál Vlk opravdu studoval - jeho ročníková a maturitní vysvědčení.

Velmi si vážíme toho, že se nám - gymnaziálnímu sboru Mendík z Českých Budějovic - dostalo takové cti, zpívat velkým osobnostem a na slavných místech historie. Za velkou finanční podporu vděčíme Jihočeskému kraji, městu České Budějovice, Asociaci středoškolských klubů a samozřejmě našemu gymnáziu.

A co řekli k akci studenti?

Johanka Paťhová, 16 let: Tento výjezd byl naprosto skvělý. Přes všechny nástrahy a stresové situace jsme se dostali tam, kam se to poštěstí jen málokomu a natož celému sboru. Na vlastní oči jsme viděli Svatého Otce Františka, tak srdečného a usměvavého se zvláštní schopností vyvolat neskutečnou radost všech lidí bez rozdílu víry, rasy, společenského postavení. Když jsme poté mohli zazpívat i v nejslavnějším katolickém chrámu - bazilice sv. Petra, bylo vidět na všech jak neskutečná to pro ně byla čest. Na konec je snad jen nutno poděkovat sv. Václavovi - patronu země České, že nad námi celou dobu bděl a chránil nás.

Toť můj názor z pohledu věřícího člověka.

Marie Fabiánová, 17 let: Nejsilnější pro mě byla rozhodně audience, kde jsem stála od papeže méně jak dva metry! Bylo to neuvěřitelné, tisícový dav lidí nás pozoroval a my měli tu obrovskou čest zazpívat samotnému papežovi a celému Vatikánu. Téměř stejně užasný byl však také koncert pro uctění památky zesnulého Kardinála Miloslava Vlka, kde jsme do toho podle mě dali úplně všechno a atmosféra zde byla na úplné špičce.

Eliška Samohýlová, 16 let: Setkání s papežem Františkem byl pro mě a i pro ostatní jeden z nejsilnějších a nejkrásnějších momentů v mém životě. Musím říct, že se mi tímto splnil životní sen, být na tak krásném místě a dívat se do očí člověku, který ve vás vidí něco krásného. Jsem vděčná, že jsme měli příležitost společně zazpívat nejen na audienci, ale i na mši v bazilice sv. Petra. 

Vojtěch Placek, 17 let: Pro mě nejlepší akce, které jsem se účastnil. Je prostě úžasné když se tolika mladých lidí nadchne pro jednu věc a vytvoří tak krásné prostředí které nám umožnila vytvořit naše paní sbormistryně.

Můj nejhezčí zážitek byl když jsme zpívali na audienci u papeže na svatopetrském náměstí pro tak významnou osobnost a pro takový počet lidí.

Jiří Vobr, 20 let: Když jsme doprovázeli cestu biskupa jenž sloužil svatováclavskou mši a došli až k oltáři svatého Václava a zazpívali státní hymnu to mi doslova běhal mráz po zádech když jsem si uvědomil že naše hymna právě zní na jednom z nejsvatějších míst křesťanství.

Vojtěch Šípek, 23 let: Řekl bych, že největším zážitkem pro mě bylo uvědomění si, že to všechno se děje doopravdy a pochopení toho, co to vlastně znamená. Když mi bylo nabídnuto zúčastnit se tohoto podniku, říkal jsem si, že to asi není běžné, ale to, jak moc se nám přihodila zvláštní věc a jak moc byla tato možnost neobyčejná, mi v plném rozsahu došlo, až když jsem se toho opravdu účastnil.

Samozřejmě mě osobně, jakožto absolventa, nejvíc potěšilo opět být součástí "rodiny" Mendík a zažívat ty krásné a čisté emoce, které jsou v Mendíku zkoncentrované do maximální podoby. Jsem velmi vděčný a rád, že pro Olgu Thámovou a Mendík nikdy nebudeme cizí a že se k nim můžeme kdykoliv vrátit.

Jan Vaclík, 22 let: Na první pohled pro mne bylo ohromující to, s jakou skromností a vřelostí k nám přistoupil otec František, jak "obyčejně" nás poprosil ještě o jednu píseň. To bylo pro mě největším překvapením mezi nádherou a velkolepostí starověkých památek, renesančních kostelů a barokních fontán. Prostá laskavost malého velkého člověka.

Olga Thámová, sbormistryně Mendíku