Cílem je podle mluvčí fakulty Aleny Binterové připravit studenty na to, co je potká v nemocnicích a na záchrance. "Zorientovat je v tomto prostředí a s pomocí nejmodernějších figurín je naučit ošetřovat pacienty i v těch nejvážnějších stavech. V České republice je to první takto komplexně pojaté simulační centrum, které je zaměřené výhradně na nelékařské zdravotnické obory," informovala.

MODERNÍ VÝUKA

Jak doplnila proděkanka pro vědu a výzkum profesorka Valérie Tóthová, kvalitní výuka je hlavní prioritou. "Toto prostředí nám poskytuje zázemí pro uplatnění široké škály moderních výukových metod. Jedná se o nejefektivnější a nejbezpečnější způsob výuky, protože se zde studenti učí jednotlivé dovednosti bez rizika poškození pacienta a mají možnost si co nejreálněji vyzkoušet své budoucí povolání," vysvětlila.

Simulační výuku lze využít i v dalších oborech. "Pro obory jako je Všeobecná sestra, Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka a Pediatrické ošetřovatelství, je tento typ výuky nepostradatelný,“ míní Valérie Tóthová, která je ředitelkou Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče.

PŘÍSTAVBA ZA 58 MILIONŮ

Dvoupodlažní budova, která je přístavbou k dosavadnímu objektu ZSF JU v ulici U Výstaviště, stála včetně zařízení 58 milionů korun. "Její stavba trvala dva roky a od začátku se na ní podíleli i vyučující zdravotnických oborů, kteří ze své vlastní praxe znají nemocniční prostředí a chtěli ho studentům co nejvěrněji přiblížit," přiblížila Alena Binterová.

Pro vyučování je podle vedoucího simulačního centra Františka Doláka klíčový velín, do něhož směřují informace z jednotlivých pracovišť pomocí audiovizuální techniky, a místnost pro debriefing. "Tam se odehraje skupinový rozbor výkonů – studenti totiž v nemocničním pokoji, na sále i v sanitce pracují s pacienty sami bez vyučujících, kteří je i s dalšími spolužáky sledují přes kamery a polopropustné skleněné stěny," popsal.

SAMOSTATNÁ PRÁCE

Nejde o to soustředit se na jejich chyby a kárat je za ně. "Naopak je důležité sledovat a všímat si, co a jakým způsobem studenti udělali, a rozebírat to společně. Když si takto sami důležité úkony vyzkoušejí, aniž by jim vyučující stáli za zády, radili jim a byli pro ně i psychologickou oporou, povede je to k samostatnosti, víc se naučí a pak už to budou mít zažité pro praxi,“ sdělil hlavní myšlenku František Dolák.

ŠPIČKOVÉ FIGURÍNY

Inspiraci sbírali odborníci ze ZSF JU ve Finsku, USA, Rakousku, Španělsku, Lotyšsku, Maďarsku a dalších zemích. Zdravotně sociální fakulta JU měla i předtím velmi dobře vybavené odborné učebny včetně mnoha modelů, které budou sloužit i nadále. Nyní k nim přibyly nejmodernější high fidelity figuríny vyrobené v Americe, které reagují na prováděné zákroky a vyučující může skrze ně mluvit se studentem. "Dovedou například krvácet, plakat, potit se, mají v sobě nahrané základní zvuky," upřesnila Alena Binterová s tím, že fakulta pořídila celkem čtyři tyto nové špičkové figuríny: dva dospělé, novorozence a nedonošené dítě.

OPRAVDOVÁ SANITA

Nejdražší částí je „srdce“ simulačního centra, které tvoří jednotka intenzivní péče a porodní sál s neonatologií, to vše propojené velínem. K největším zajímavostem patří například nejmodernější typy nemocničních lůžek, vana pro nácvik první doby porodní a hlavně sanitní vůz rychlé záchranné služby (bez kabiny řidiče). „To byl technicky nejnáročnější úkol, protože se nám povedlo získat reálnou sanitku, která byla dříve v provozu. Kvůli stěhování ji však bylo nutné rozebrat na osm dílů a pak znovu složit. Ale díky tomu máme věrné prostředí pro výuku, což je zrovna pro záchranáře mimořádně důležité. Musí se totiž umět v kabině rychle zorientovat a vědět, kam pro jaký přístroj sáhnout,“ dodal závěrem František Dolák.

Cvičná nemocnice disponuje špičkovou technologií výuky.

Jsou v ní plně vybavené odborné místnosti: dva standardní nemocniční pokoje, jednotka intenzivní péče, porodní sál s neonatologií a také autentická část sanitky rychlé záchranné služby. Nechybí technická místnost, sklady, šatny, tedy zázemí odpovídající reálnému prostředí nemocnic. Porodní sál včetně neonatologie je ještě doplněn porodní vanou. Místnost JIP má všechny prvky skutečného pokoje včetně medicinální rampy. Provoz simulačního centra je monitorován z pracoviště velínu, kam jsou přivedeny informace z jednotlivých pracovišť pomocí audiovizuální techniky. Stavět se začalo na podzim roku 2018, s financováním pomohl operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.