Vystudovat již v minulých letech pomohla třiaosmdesáti převážně středoškolákům. Na potřeby spojené s plněním školních povinností jim v součtu poskytla řádově statisíce korun.

Také letos nadace přijímá žádosti o stipendia pro studium a na studijní pobyty v českých i v zahraničních středních a vysokých školách.

„Chceme, aby studenti, kteří mají trvalé bydliště v Českých Budějovicích, což je jedna z podmínek získání příspěvku a jsou ve svízelné sociální situaci, mohli začít a nebo pokračovat ve studiu,“ přibližuje hlavní myšlenku náměstek primátora Rudolf Vodička.

Adolf Lísal z odboru školství ale upozorňuje, že trvalé bydliště pod Černou věží není jedinou podmínkou, které žadatelé musí splnit. „Podané žádosti posuzuje vždy správní rada nadace. Je třeba doložit potvrzení o studiu na příslušné škole, důležitá je vyplněná a podepsaná žádost, kontakty a základní údaje o hmotné a sociální situaci včetně doložených příjmů rodičů za minulý rok, případně i sociální příspěvky. Žádost doplňuje i rozpis nákladů na studium pro příslušný školní či akademický rok,“ popisuje.

Základní informace pro studenty i formulář žádosti najdete na www.c-budejovice.cz/CZ/01/City/20050823-001.htm. Uzávěrka žádostí je 3. října.