Senát má celkem jedenáct řádných členů. V komoře akademických pracovníků usedne sedm osob a dva náhradníci, do studentské komory senátu byli zvoleni čtyři členové a dva náhradníci.


Akademický senát VŠTE bude v blízké době řešit dva hlavní úkoly. „Jeho členové se budou zabývat potvrzením vnitřních předpisů školy, které v předchozím období zaregistrovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a navrhnou jmenování rektora školy. Vedle toho se akademický senát zabývá též rozpočtem vysoké školy, výroční zprávou, složením akademické rady a disciplinární komise, dlouhodobým záměrem školy, volbou prorektorů a dalšími záležitostmi,“ upřesnil pověřený rektor Miroslav Krejča.