Nejmladší česká vysoká škola bude například spolupracovat s Univerzitou architektury a stavebnictví v Petrohradě na projektu, který je zaměřen na využívání jemnozrnných anorganických odpadních materiálů ve stavebnictví.

S portugalskými a norskými studenty budou jihočeští vysokoškoláci pracovat také na rozsáhlém monitorování půd v extrémních teplotních a vlhkostních podmínkách.

Na výzkumu se podílí také Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, s nímž VŠTE provozuje společnou laboratoř vodního hospodářství, a zapojit by se měly i další pracoviště akademie věd a některé univerzity v České republice.

„Jde o velice komplexní projekt zaměřený na výzkum interakce mezi změnou vodního režimu v krajině, změnou krajinné matrice a klimatickými změnami,“ vysvětlil rektor VŠTE Miroslav Krejča. „Pak lze najít odpověď na otázku, proč v posledním období zaznamenáváme extrémní průtoky na vodních tocích, proč se zvyšuje frekvence výskytu lokálních záplav, přestože srážková činnost nebyla tak významná,“ doplnil Krejča.

Klíčovým směrem výzkumné a vývojové činnosti na VŠTE bude orientace především na potřeby jihočeského regionu.