Štěpán Kuděj, mluvčí Jihočeské univerzity, uvedl, že všichni studenti ubytovaní na kolejích JU musí dodržovat veškerá pravidla, která nařizuje vláda. „Zároveň s tím musejí ubytovaní studenti dodržovat aktuální provozní pravidla a organizační pokyny ředitele kolejí a menz.“ V současné době vzhledem k této situaci je zde podle jeho slov dostatek pokojů pro studenty. Koleje Jihočeské univerzity jsou po celou dobu nouzového stavu v provozu. „Do odvolání jsou například zakázány návštěvy na kolejích,“ uvedl mluvčí.

Koronavirus v Česku. Skončila první vlna.
První vlna epidemie je za námi: Kdy byl nejsmutnější den, jaká je situace nyní

Na Jihočeské univerzitě jsou momentálně zrušeny studijní aktivity vyžadující přítomnost studentů v prostorách univerzity s výjimkou aktivit do nejvyššího počtu pěti studentů. „Studenti, vyučující, zkoušející a další osoby, jejichž přítomnost je pro zajištění průběhu těchto studijních aktivit nezbytná, jsou přitom povinni řídit se aktuálními nařízeními a doporučeními vyhlášenými odpovědnými orgány. Veškerá opatření, o kterých jsou informováni studenti i zaměstnanci JU, vycházejí z nařízení a doporučení příslušných státních orgánů,“ shrnul. Koleje Vysoké školy technické a ekonomické jsou zavřené.