K prezentaci knihy pozval autora Hubert Demmelbauer, předseda občanského hnutí k ochraně Bavorského lesa.

List uvedl, že Petr Martan už napsal knihu „Šumava umírající a ohrožená“. Jeho nové dílo bylo v Čechách vydáno nákladem 6000 výtisků a přeloženo také do němčiny. „Obě knihy byly spolufinancovány z evropských fondů,“ informoval Demmelbauer. „Složil obdiv autorovi za jeho odvahu ‚jmenovitě uvádět odpovědné za umírání Šumavy pod kůrovcem‘,“ píše PNP.

Martan sám pak při prezentaci podle deníku řekl: „Náš les je ve velmi špatném stavu, ale pořád v něm máme les, o který se vyplatí bojovat.“ Je prý hrdý na předmluvu, kterou napsal prezident Václav Klaus. Také z ní citoval. Volně přeloženo, Václav Klaus kritizuje, že v krajině, kde ještě před sto lety byly louky, malá pole, cesty, farmy nebo dílny, kde byly lesy aktivně obhospodařovány, stavěny pily a další podniky a k transportu dřeva kanály, je dnes za veřejné prostředky uměle vytvářen prales. „Co dřívější generace vytvořily, my cíleně ničíme,“ citoval autor Klause.

„Martan se Bavorům omluvil za lesy zničené českým kůrovcem,“ pokračuje PNP. „Přál by si ale také obdobnou omluvu bavorské strany za zničené lesy v Čechách.“

„Ideologie divočiny“, zastupovaná tehdejším ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem a bývalým ředitelem Národního parku Šumava Františkem Krejčím má prý vinu na těchto ztrátách. „Díky české občanské iniciativě pro uchování zelené Šumavy dnes už oba tito pánové nejsou v úřadech,“ pokračuje list.

Hubert Demmelbauer zmínil při prezentaci knihy podnět Petra Martana ke zřízení památníku u pramenů Vltavy „k připomenutí lesní tragédie z přelomu století a jejích fatálních následků“. „Autor sám svou knihou už jeden takový památník vytvořil,“ dodal předseda občanského hnutí k ochraně Bavorského lesa.