Také v nastávajícím letním období pokračuje jedna z pravidelných akcí šumavského parku pro veřejnost, kterou je prohlídka Rybí líhně v Borových Ladách.
„První návštěvníci mohlipřijít v úterý 7. června, o prázdninách se pak pracovníci líhně budou věnovat zvědavým zájemcům každé úterý,“ prozrazuje mluvčí Jana Zvettlerová ze Správy Národního parku Šumava.
„Po prázdninách se pak prohlídky budou konat v termínech 13. a 27. září.“
Návštěvníky čeká velmi zajímavá prohlídka pstruhové líhně, která bude spojena s odborným výkladem o chovu potočního pstruha obecného a také o ostatních lososovitých rybách.
„Sraz všech účastníků je vždy v 10 hodin v Borových Ladách na parkovišti u obchodu,“ doplňuje pro natěšené zájemce o pstruhovou líheň Jana Zvettlerová.