Sídlí v lokalitě „U Kapličky" na budějovické Husově třídě 636/33b a působit bude na území města a v dojezdovém okolí do 25 km.

„Jedná se o specializovaný typ péče, jehož cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl prožít konec života doma mezi svými," vysvětluje Robert Huneš, ředitel lůžkového Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna 
v Prachaticích, který je zřizovatelem nového zařízení.
Ideálem je, aby nevyléčitelně nemocný pacient mohl zemřít bez bolesti na těle i na duši a s vděčností za život, jenž mu byl dán, obklopen těmi, kteří jej mají rádi. Personál mu bude k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Svoji péči bude věnovat nemocným, u kterých medicína už vyčerpala všechny možnosti vedoucí k uzdravení.

Mobilní hospic nebude konkurencí pro běžné agentury domácí ošetřovatelské péče. Jeho cílovou skupinou jsou ti, kteří by bez specializované domácí hospicové péče museli závěr života strávit v nemocnici. K tomu, aby zůstali doma, bude napomáhat i půjčování speciálních přístrojů pacientům domů.

„Domácí Hospic sv. Veroniky pacientům garantuje, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstanou osamoceni a za každých okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost," zdůrazňuje Robert Huneš, který je zároveň prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Páteř multidisciplinárního týmu od sv. Veroniky tvoří zdravotní sestry i lékaři, jsou v něm i sociální pracovnice, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Součástí péče je starost nejen o pacienta, ale i o jeho blízké jak v čase umírání, tak v následném období zármutku.

JEDEN V KRAJI STAČÍ

Robert Huneš vysvětluje, proč není nutné mít v kraji více lůžkových hospiců. „Byla by to nadbytečná investice za 120 milionů korun. Světová zdravotnická organizace doporučuje pět hospicových lůžek na sto tisíc obyvatel a praktické zkušenosti českých a moravských hospiců to jen potvrzují. Tuto kapacitu v kraji plně saturuje náš prachatický hospic. Ostatně v ČR je běžný úzus jeden lůžkový hospic na jeden kraj. České Budějovice dlouhodobě trápí nedostupnost specializované domácí hospicové péče, a proto vzniká Domácí hospic sv. Veroniky," dodává Robert Huneš.