Biologické centrum Akademie věd ČR v Českých Budějovicích navštíví Erling Norrby, švédský vědec a dlouholetý člen Nobelova výboru. Přijal pozvání ředitele centra Libora Grubhoffera.

Profesor Erling Norrby, významná vědecká osobnost a dlouholetý člen Nobelova výboru, který se podílel na výběru laureátů Nobelovy ceny, přijal pozvání ředitele Biologického centra Akademie věd ČR, Libora Grubhoffera, a ve čtvrtek 10. listopadu 2022 zavítá do Českých Budějovic. Na půdě vědeckého kampusu bude mít přednášku, která je určena nejen pro studenty a vědecké pracovníky, ale také pro širokou veřejnost. Bude vedena v angličtině.

Vizualizace obchvatu Lišova (Silnice I/34 Lišov - Vranín).
Lišov i Štěpánovice už se těší na obchvat na trase z Budějovic do Třeboně

Profesor Erling Norrby, virolog.Profesor Erling Norrby, virolog.Zdroj: Archiv Erlinga Norrbyho"Erling Norrby působil jako profesor virologie na nejvýznamnější lékařské univerzitě v Evropě, Karolinska Institut," upozorňuje referentka publicity BCAV Daniela Procházková a dodává, že švédský vědec působil na zmíněné univerzitě v letech 1972 až 1997. Byl také stálým tajemníkem Královské švédské akademie věd (1997–2003) a dlouholetým členem Nobelova výboru. Podílel se na výběru laureátů Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, za fyziku a chemii. Je autorem pěti knih o Nobelových cenách (česky vyšly Nobelovy ceny a přírodní vědy, Academia 2013), poslední právě vychází: Nobel Prizes. Genes, Viruses and Cellular Signaling. Působil mimo jiné jako poradce Světové zdravotnické organizace nebo jako předseda virologické sekce Mezinárodní unie mikrobiologických společností.

Ve čtvrtek 10. listopadu ve 14 hodin přednese příspěvek o nejvýznamnějších milnících genetiky z pohledu Nobelových cen, od objevu genů a struktury DNA až po nové techniky, které umožnují psát a číst knihu života a které způsobily doslova revoluci v moderní biologii. Přednáška se uskuteční v posluchárně C2 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.