„Celosvětová akce, která se letos uskuteční, nemine ani České Budějovice,“ říká jedna z organizátorek Veronika Šimečková ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích.

„Lidé, kteří se budou chtít zúčastnit, mohou přijít v sobotu 21. března v šest večer na českobudějovické Piaristické náměstí, kde společně vytvoříme světelný symbol míru,“ pokračuje Šimečková s tím, že svíčky přinesou organizátoři.

S bubny a tancem

„Hořícím symbolem akce dáme najevo, že chceme mír a důstojné životní podmínky pro všechny lidi planety. Přejeme si rovná práva pro všechny. Člověk nemá být pouze tím přihlížejícím článkem, ale má být aktivní. Každý sám za sebe a své názory.“

Zapálený symbol míru a celá akce budou doprovázeny bubeníky a každý, kdo přijde, si bude moci zatancovat.

Světový pochod vyjde letos 2. října z Nového Zelandu a 2. ledna 2010 dorazí do cíle - do Punta de Vacas na úpatí hory Aconcagua v argentinských Andách.

„Záměrem pochodu je dosáhnout odstranění jaderných zbraní, postupné snížení počtu konvenčních zbraní a podpisu mezinárodních smluv o neútočení,“ vysvětluje Veronika Šimečková.

„Smyslem je upevnit celosvětový názor, který odsuzuje všechny formy násilí, a dosáhnout toho, aby se vlády všech států zřekly války jako platného způsobu řešení konfliktů. Dalším cílem je uznání a oslava toho nejlepšího ze všech rozmanitých kultur a národů na zemi.“

Veronika Šimečková má se životem v chudobě velké zkušenosti.

„Několikrát jsem totiž navštívila africkou Zambii, kde se věnuji chudým dětem ulice,“ pokračuje studentka Veronika Šimečková.

„Na dva měsíce tam zrovna odlétám teď v pondělí. O akci se zajímám proto, že mír znamená jedinou možnost, jak dosáhnout cílů rozvojových projektů, které například my realizujeme v Africe,“ svěřuje se Šimečková.

V České republice pochod za mír organizuje Humanistické hnutí spolu s Českem proti chudobě, ADROU, Greenpeace, Neziskovky.cz nebo Informačním centrem OSN.

Více informací o pochodu i českobudějovické akci tuto sobotu naleznete na stránkách www.nenasili.cz nebo www.zsf.jcu.cz.