Dopomoci by to mu měly i parkovací hodiny. Zastupitelům i občanům v pondělí večer představil plány architekt Zdeněk Urbanec.


První část, na kterou se zaměřila studie, byla horní část náměstí. „Zde to nefunguje tak jak má. Navrhujeme proto provoz obytné ulice, kde by byl smíšený provoz vozidel a lidí, při vjezdu do ulice zpomalovací pruhy a stání by bylo po obou stranách,“ přednesl architekt. Dvě řady by aut by se sem podle něj vešly za předpokladu, že by se zábradlí posunulo o půl metru směrem do parku.


Potenciální kapacitu volných míst našli zhotovitelé u Kolínova mlýna. „Hlavním prvek je zde vyznačení stání. Nyní je parkování chaotické, spousta aut zabírá zbytečná místa, celkem zde předpokládáme 37 míst,“ říká Urbanec.


Pracovat by se podle něj dalo i s nedalekým autobusovým nádražím. „Provoz je zde nižší, dala by se omezit jednotlivá stání, a v uvolněných prostorech vybudovat dvacet až třicet parkovacích míst. S tímto prostorem jsme ale nijak detailně nepracovali, jedná se totiž o pozemek ČSAD Jihotrans,“ vysvětlil architekt.


Jako hlavní parkoviště, takzvané záchytné, navrhuje v areálu tržnice. „Je velice blízko centra, pěší dostupnost je ideální, takže sem bych směroval zvláště v letních měsících návštěvníky města,“ komentoval. Tržnice by ale podle něj neměla sloužit jen pro auta, v další fázi architektonistických studií plánuje víceúčelové využití, které by nevylučovalo ani přítomnost dětí. „Jako například v Českých Budějovicích velké parkoviště u Vltavy, kudy vede cyklotrasa, děti zde jezdí na kole a není problém,“ vysvětlil.


Další potenciální lokality, kde by se dalo najít místo pro parkování a s kterými stude pracuje, jsou například nábřeží Svinenského potoka, u polikliniky, v Trocnovské ulici (kde se vše odvíjí od stavby plánované přeložky), a v ulicích Budovatelská, K Leváčku, Luční a Branka.


„Zabývali jste se areálem zemědělské školy? Je to obrovský prostor, tam by se vešly stovky aut,“ zaznělo z řad občanů. „Ne, zde se nejedná o pozemek v majetku města, proto nebyl zadán k projednání,“ odpověděl místostarosta Jan Steinbauer.


„A co Budovatelská? Jak to tam chcete řešit? Už nyní tam není k hnutí, a to se tam ještě staví obytný dům. byli jste se tam vůbec podívat?“ zazněl další dotaz. „Ano, situaci jsem zde sledoval. Navrhujeme zde určité řešení týkající se soukromých pozemků a parkování na soukromých parcelách. Navíc, jak jsem se díval, finanční úřad má vlastní velké parkoviště, ale nevyužité. zaměstnanci parkuj v ulicích okolo,“ odpověděl Urbanec.


Místostarosta Steinbauer na závěr prezentace připomněl, že se zatím jedná jen o studii. V případě, že by město se do stavby pustilo, budou se jednotlivé lokality řešit mnohem podrobněji, jak to ukládá stavební zákon. „Přesto, jednou z podmínek grantu je alespoň jedno parkoviště postavit,“ připomněl.
„Myslím si, že stejně na realizaci celé ho projektu město nemá a nebude mít dost peněz. Akutní záležitosti se budou řešit dopravní značkou,“ pronesl jeden ze zastupitelů.