Včelná Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad budou přistaveny za Kulturním domem v Dlouhé ulici v sobotu 21. dubna od 9 do 16 hodin. Občané sem mohou přinést například zářivky, staré nátěrové hmoty, lepidla a ředidla, prošlé léky, vyjeté oleje z osobních aut nesloužících k podnikání, suché články, baterie do hodinek a ostatní nikl-kadmiové baterie, počítače, koberce, nábytek, pneumatiky z osobních aut nesloužících k podnikání a podobně

Lišov Sběr železného šrotu bude v sobotu 21. dubna organizovat v Lišově Sdružení dobrovolných hasičů.

České Budějovice Mobilní sběrné dvory budou v sobotu k dispozici také obyvatelům krajského města. Tentokrát se sběr zaměří na městskou památkovou rezervaci a centrum. Nebezpečný nebo velkoobjemový odpad budou moci občané po předložení občanského průkazu bezplatně odkládat v době mezi 9. a 16. hodinou do kontejneru na Mariánském náměstí.