Pro zvětšení klikněte na obrázekZdroj: DeníkPoblíž bývalých vojenských kasáren se v rostoucí zástavbě objevila nová ulice T. G. Masaryka. K pojmenování ulice přispěli i budějovičtí občané, kteří prý již dlouho připomínali, že je ostudou nemít tu žádnou ulici pojmenovanou po tak významné osobnosti. A ejhle. Ulice je sice krátká, ale nejspíš ještě poroste. T. G. Masaryk byl v Českých Budějovicích prý dvakrát. Jednou na cestě z exilu v roce 1918 a podruhé na sokolském sletu v roce 1924.

Návrhy pro pojmenování nových ulic má na starosti zvláštní pracovní skupina. Do té patří i vedoucí Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Daniel Kovář. Pracovní skupina podává za rok průměrně dva až tři návrhy, následuje schvalování rady města a poslední slovo mají zastupitelé. Podle Daniela Kováře pracovní skupina vítá i návrhy občanů. „Je důležité, aby se lidé ozvali. Komise se k těmto návrhům opravdu snaží přihlížet.“

Na Českobudějovicku je největší množství ulic pojmenováno po Komenském, Husovi, Tyršovi nebo Jiráskovi. Čtyři ulice má i Havlíček, který Budějovicemi prý projížděl na cestě do vyhnanství a o městě se zmínil ve verších Tyrolských elegií: „Nesmím ale zapomenout Budějovice, tam Dedera koupil mělnického čtyři lahvice.“

Další významnou osobností je Palacký, který byl v Budějovicích asi dvakrát. „Bádal tady v našem archivu, který byl tehdy na radnici. Dokonce si půjčil různé významné rukopisy a do dneška nejsou vráceny. Už to bude 200 let, stále čekáme,“ směje se vedoucí archivu.

Poblíž města byl i jako husitský hejtman Jan Žižka, který kolem jen projel. S nadsázkou se dá prý říci, že ho odradil pohled na hradby. Na otázku, zda se nějaké ulice stále přejmenovávají, vedoucí archivu odpověděl: „To už, zaplať pánbůh, nenastalo 28 let. V roce 1990 byla těchto změn velká vlna. Přejmenovávalo se tehdy asi 50 ulic v rámci vyrovnání se socialismem.“

Po 90. letech se prý zrodil trend pojmenovávat ulice univerzálními názvy stromů, keřů, květin nebo podle místa. Příkladem může být ulice „Pod lesem“. Dnes se vrací trend pojmenovávání ulic podle významných osobností: „Myslím, že je to dobře. Měli jsme tu spoustu starostů nebo biskupů, kteří by si ulici zasloužili.“