„Hodnotitelská komise schválila celkem jedenáct žádostí,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Pavelka. Dotaci z kraje dostane například komunitní centrum Verdan v Táboře, prachatický Český červený kříž, táborský Cheiron nebo Oblastní charita Písek.


Částka třicet tisíc korun putuje také na Diecézní charitu České Budějovice. „V červenci jsme uspořádali dětský tábor pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením,“ říká Věra Michalicová, vedoucí Dobrovolnického centra při Diecézní charitě.


„Tábor, který se jmenoval Z pohádky do pohádky, se konal ve Volšovech u Sušice. Zúčastnilo se ho třináct dětí.“


Cílovou skupinou byly děti od 6 do 15 let, které pocházejí z klientských rodin charitní Poradny Eva pro ženy a dívky. „Hlavně šlo o romské děti, které jsou zařazeny do dobrovolnického programu Šance všem a pravidelně se po celý rok scházejí na jedno odpoledne v týdnu s dobrovolníkem,“ pokračuje Michalicová. „Největší úspěch sklidil u dětí výlet na nedaleký hrad Rábí. Dětem se líbila i keramická dílna, batikování triček, diskotéka v kostýmech, koupání nebo soutěž ve stavění věží a přehrad z kamenů na řece Otavě.“


Věra Michalicová říká, že k nejpůsobivějším částem programu patřila i závěrečná beseda s dětmi na téma Romové arasismus. „Děti vyprávěly, co samy zažily, a nebylo to veselé povídání.“


Tábor si děti pochvalovaly, některé byly na táboře poprvé. „Prázdninové dny pomohly upevnit důvěru klientů v naší organizaci,“ říká Michalicová. „Jsme rádi, že jsem díky grantu tábor mohli zorganizovat, a věříme, že v téhle tradici budeme pokračovat i příští léto.“