„Právě pořádáme tábory v jenišově a Přední Výtoni a oba máme naplněné,“ potvrdil včera ředitel českobudějovivkého Domů dětí a mládeže (DDM) Josef Hošek s tím, že rodiče mohou ještě své děti přihlašovat na termín v srpnu, kdy je stále deset volných míst.


Náplně táborů jsou podobné jako v minulých letech, tedy zaměřené na turistiku, sport, ale i výtvarnou výchovu či poznávání přírody.


Volno ale netráví v přírodě jen děti, které nemohou jet na prázdniny k babičce či tetě, ale i mladí klienti dětských domovů. Ti sice nejsou na klasickém letním táboře, protože tyto pobyty organizují a nad dětmi dohlížejí vychovatelé a pedagogičtí pracovníci, náplně jsou ale podobné. „Nechybí turistika, výlety nebo kola. Nyní jsou naše děti v Jenišově. Byli tam i loni a líbilo se jim, tak jsou zde i letos,“ řekl ředitel Dětského diagnostického ústavu a dětského domova se školou v Homolích Jiří Hart.


Pro organizátory letních táborů nejsou pobyty jen o vymýšlení her a soutěží, velmi důležitá je správná organizace a zajištění dobré hygieny. Proto už v prvním prázdninovém týdnu uskutečnili pracovníci odboru hygieny dětí a dorostu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje dvacet sedm kontrol v celém regionu. „Při dosavadních kontrolách zatím nebyly zjištěny závady, které by byly důvodem pro předčasné ukončení akce. Orgány ochrany veřejného zdraví ale odhalily některé dílčí nedostatky, jako závady v zásobování dvou táborů pitnou vodou, kdy byly uloženy blokové pokuty a do splnění uložených opatření bylo nařízeno dovážení pitné vody z veřejného vodovodu, nebo nedobudování hygienických zařízení, což bylo též pokutováno. Celkem plánujeme o těchto prázdninách uskutečnit více než sto dvacet kontrol. Pozitivní je prozatím klidná epidemiologická situace, žádné akutní epidemiologické stavy nejsou hlášeny,“ uvedl mluvčí Krajské hygienické stanice František Kotrba.