Jak byste vysvětlil, co je realita z hlediska kvantové fyziky někomu, kdo o tom nikdy nepřemýšlel?

Pohled na realitu vychází z toho, že existuje jakýsi klasický pohled – objektivní svět, který my jako subjekt pozorujeme, který stojí na racionálním poznání, říká se tomu lokální realismus – například že rychlost světla je konečná, prostě klasické fyzikální zákony. Tenhle pohled má ale spoustu trhlin neboli slabých míst, která si mystikové a osvícení lidév historii uvědomují už dávno, ale nám se to vlastně zviditelnilo objevy kvantové fyziky. Kdy se ukázalo, že vědomí hraje podstatnou roli při tvoření vjemu reality a nabízí se alternativní pohled, zda vše, co vnímáme, je vlastně projekcí vědomí. Je to buřičská myšlenka, ale existuje s námi tisíce let. Ale v případě, že začneme brát kvantovou fyziku skutečně vážně, případně že začneme brát vážně to, co pozorujeme i v oblasti vývoje umělé inteligence, lze dospět k závěru, že pohled na to, jakým způsobem vjem reality vzniká, může být úplně jiný než klasický. Na přednášce můžeme postavit tyto dva protipólyk sobě a ukázat, jakým způsobem jsou schopny rozumně realitu přiblížit. Vysvětlit, že je možné přistoupit na neortodoxní pohled, že vše je projekce vědomí a co z toho vlastně vyplývá pro naše životy a pro naše chápání toho, v čem žijeme. (š)