Cvičení startuje v 15.45 hodin, v areálu se v tu chvíli nachází tři stovky zaměstnanců. „Devatenáct odborníků, kteří právě drží havarijní pohotovost, dostávají na mobil hlasovou informaci o tajném cvičení. Povinnost jim velí být do šedesáti minut v havarijním štábu elektrárny. Většina z nich je už doma a vrací se zpět do elektrárny," popisuje Marek Sviták.

Deset minut před vypršením časového limitu je havarijní štáb v plném složení a rozhoduje o ukrytí třetiny lidí, kteří se nacházejí v areálu elektrárny. Po tři čtvrtě hodině se vrací zpět na pracoviště.

V 16. 17 hodin se v areálu elektrárny spustí několik sirén. Starostové okolních obcí se to dozvídají jen pár minut předtím. Někteří z nich, třeba Petr Macháček z Temelína, přesto stačí upozornit spoluobčany.

„Standardně o cvičeních dostávám informaci několik dní dopředu. Tentokrát to bylo několik minut. I tak jsem stihl obyvatele dvakrát informovat prostřednictvím obecního rozhlasu. Zvuková stopa hlášení se automaticky zapisuje na naše webové stránky," poznamenal starosta Petr Macháček. Ředitel elektrárny Bohdan Zronek k tomu doplnil, že reakci na mimořádné situace v Temelíně trénují během roku minimálně osmkrát.

V úvahu při tom berou všechna možná rizika. Vedle radiačních a technologických událostí je to například eliminace požárů nebo ekologických havárií. „Během tohoto tajného cvičení šlo hlavně o to, jak dokážeme reagovat na neplánovanou situaci, a zahájit potřebné činnosti. Termíny ostatních cvičení jsou totiž známy dopředu. V tomto směru cvičení splnilo svůj účel," poznamenal ředitel elektrárny Bohdan Zronek.

Ředitelka bezpečnosti elektráren ČEZ Iva Kubáňová dodala, že letos se v Temelíně uskuteční ještě dvě velká součinnostní cvičení. Začátkem června bude elektrárnu chránit armáda před vzdušným útokem. Na podzim pak přijde na řadu velké cvičení, do kterého se zapojí i ostatní složky Integrovaného záchranného systému kraje a krizového řízení České republiky.

„Po Fukušimě jsme počet cvičení zdvojnásobili. Tajné cvičení je další novinkou, která prověřuje naši havarijní připravenost. Vedle toho ročně provádíme desítky dílčích nácviků různých specializovaných skupin," uzavřela Iva Kubáňová.