Podívejte se na snímky a obrázky známých míst v centru Budějovic, jak šel čas. Uvidíte vyšebrodský dům, starou nemocnici na místě dnešní hlavní pošty, bourání Royal bia, výroční trh se zelím a bramborami i bývalá policejní kasárna s reklamou Pění, mydlí, neubývá. Překvapí vás "dům zpravodajství - informační ústav Discretia" a taky si asi neradi připomenete sochu Lenina…