Poslání akce, kterou pořádá Dům dětí a mládeže v Českých Budějovicích (DDM), je podle Aleše Michny z DDM jednoduché - podpořit rozvoj taneční výchovy, podnítit tvůrčí aktivitu dětí a mládeže i posoudit tvořivou práci vedoucích souborů a jednotlivců.

Nejlepší soubory scénického tance v dětské věkové kategorii budou nominovány na Celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance, která se koná v květnu v Kutné Hoře. V kategorii mládeže a dospělých budou nominovány nejlepší soubory na Celostátní přehlídku skupin scénického tance v Jablonci nad Nisou, koná se v říjnu.

Celkem mohli diváci v Metropolu zhlédnout 31 choreografií - 20 v kategorii dětí, devět v kategorii mládeže a dospělých a dvě exhibiční vystoupení.