Soubor založila Obec baráčníků, aby na jejich slavnosti zatančil staročeský tanec Česká beseda. „To se psal rok 1986 a od té doby soubor působí. Postupem času přibývalo nejen repertoáru, ale i tanečnic a tanečníků," říká vedoucí souboru Šárka Nejedlá.

Během let se v souboru vystřídalo několik desítek členů. Zdravé jádro ale vždy zůstalo a pokračovalo dál nejen v taneční práci, ale i v udržování lidových tradic a zvyků, aby dokázalo, že lidová hudba a folklór má své nezastupitelné místo i v dnešní době.

Soubor se podílí na velké části kulturních akcí pořádaných v Kamenném Újezdě. Mezi ně patří Staročeský ples, Zahradní slavnost, potom jsou to akce jako Havelské posvícení nebo Vánoční koledování s živým betlémem.

Kromě domácích akcí se soubor zúčastňuje různých přehlídek a folklórních festivalů v zahraničí. Jezdívají do Francie, Švýcarska nebo Rakouska. Soubor několik let úzce  spolupracuje se spolkem Česko – německého přátelství v Pasově. Do povědomí veřejnosti se Radost dostala také účinkováním na IX. Národním krojovém plese ve Žďáru nad Sázavou.

Za zmínku jistě také stojí kuriózní účinkování v americkém hororu Hostel II, který se točil v září 2006 v Českém Krumlově a Radost v něm ztvárnila umělecký komparz lidové slavnosti. „Dokonce mne povolali, abych hlavního herce naučila tančit," vzpomíná se smíchem Šárka Nejedlá.

Jak tanečníci, tak muzikanti vystupují v doudlebských krojích. „Některé části těchto krojů jsou ještě originály. Ostatní části jsou věrnými kopiemi," vysvětluje Šárka Nejedlá. Tanečníci vystupují i v pracovním kroji, jehož součástí jsou dřeváky.

close Dětská část souboru Radost. Malí tanečníci prožívají chvilku nervozity před vystoupením. zoom_in

Repertoár souboru je poměrně široký. Kromě dětských her a tanců, velikonočního či vánočního koledování je soubor připraven předvést ukázku například staročeské svatby. Právě při sestavování tohoto pásma poprvé vznikla myšlenka zapojit do souboru ženskou pěveckou složku.

Dalším pásmem je posvícení. V těchto pásmech se objevují zvyky, tradice a tance nejen 
z oblasti Doudlebska, ale 
i z ostatních národopisných oblastí jižních Čech. Choreografii si členové sboru vytvářejí sami, netancují jen podle přesně zaznamenaných kroků. Na všech vystoupeních je doprovází Venkovská dudácká muzika Bedrník.

„Jsme dobrá parta a to je základ. Jsme pyšní, že fungujeme, že si nás pořadatelé zvou zpátky na akce a že udržujeme tradiční kulturu stále živou," uzavřela Šárka Nejedlá.

PETRA NESTÁVALOVÁ