„U nás je zápis netradiční. Děti při něm budou objevovat svět pohádek," prozrazuje ředitel dubenské základní školy Václav Meškan. „Letos čekáme podobně jako v loňském roce přibližně padesát dětí, které dorazí k zápisu," dodává.

To v Hosíně už mají zápis za sebou. „Zatím to vypadá, že budeme mít příští rok dva nebo tři prvňáky," říká tamní učitel Jan Čipera. Hosínská základní škola je totiž takzvanou málotřídkou. „Ve třídě máme dvacet dětí, z toho letos k nám chodí celkem pět prvňáků. Máme ale zastoupeny všechny třídy prvního stupně," vysvětluje učitel, jenž na této základní škole učí teprve několik měsíců.

„Dřív jsem učil na střední zdravotnické škole, když mi ale přišla tahle nabídka, tak jsem neváhal," směje se a dodává, že učení v takto různorodé třídě je sice občas adrenalinový zážitek, ale neměnil by. „Sice musím výuku přizpůsobovat tomu, že mě poslouchají nejen prvňáci, ale třeba také páťáci, i pro ně je to však přínosem. Velmi rychle se zde naučí samostatně pracovat. A díky tomu, že je zde jen dvacet dětí, tak k nim mohu přistupovat mnohem individuálněji," vysvětluje.

„Nevím, jestli bych byla ochotná poslat svoje dítě do málotřídky," přemýšlí Klára Holoubková z Českých Budějovic. „Mám vystudovanou pedagogiku a neumím si moc dobře představit, že učím 
v jedné hodině děti počítat do pěti a zároveň třeba počítám 
s dalšími rovnice. Ale na druhou stranu, když má člověk třídu se třiceti prvňáky, tak to také není žádná výhra," dodává mladá učitelka.

Budoucí prvňáky tak 
v těchto dnech čeká důležitý pohovor s paní učitelkou, který ukáže, nakolik připraveni jsou na zahájení školní docházky. Ale také mnohé rodiče čeká u zápisu dávka stresu. A to v případě, že svou ratolest chtějí přihlásit do školy mimo školský obvod, kde bydlí. Některé především budějovické školy totiž budou již tradičně čelit velkému zájmu a některé „přespolní" děti budou nuceny zřejmě dokonce i odmítat. Obecně totiž platí, že přednost mají děti s trvalým bydlištěm v daném školském obvodu.

Ne všichni rodiče ale chtějí stát frontu před školou a čekat na zahájení zápisů. „Já jsem si dění kolem zápisu prožila 
v loňském roce," říká Ladislava Daňková z Českých Budějovic.

„Jako spádovou máme určenou školu na Dukelské. Je to blízko od našeho bydliště, takže jsem ani neuvažovala, že bych pro svou dceru hledala jinou školu," říká mladá maminka a se smíchem doplňuje, že by to udělala stejně i nyní. „Se školou na Dukelské máme opravdu skvělé zkušenosti," dodává.

Zápisy žáků do prvních tříd základních škol zřizovaných městem České Budějovice začnou právě dnes a pokračovat budou také zítra. K zápisu se musí dostavit všechny děti, které dovrší šesti let do 31. srpna 2015.

Prvňáci by měli mít hlavně dobré návykySamostatnost, ale i znalost geometrických tvarů nebo místa bydliště, to vše by mělo umět dítě, které se chystá do první třídy. „U zápisu jde především o dovednosti 
a návyky, ne o znalosti," říká Iva Miklíková, která učí 
v první třídě na českobudějovické Základní škole Dukelská. „Většina rodičů se ale při předškolní přípravě věnuje spíše znalostem," dodává.

„Důležité je, aby dítě umělo respektovat a dodržovat stanovená pravidla, umělo pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se," vypočítává učitelka věci, které by mělo dítě u zápisu bez obtíží zvládat. Samozřejmostí je také samostatnost a schopnost se o sebe postarat.

„Základním stavebním kamenem ve vzdělávání je řeč, takže je důležité, aby dítě umělo dobře a správně mluvit," vysvětluje Iva Miklíková a dodává, že po zápisu mají rodiče ještě tři čtvrtě roku čas na tom intenzivně pracovat. „Tím dítěti velmi usnadní vstup do školy. Důležité je také správné držení psacího náčiní," pokračuje.

Dítě by se také podle kantorky nemělo zdráhat při zápisu komunikovat s dospělou osobou, tedy učitelkou. „To je totiž ukazatel sociální zralosti dítěte. Samozřejmě že se bere v úvahu tréma předškoláka a nejistota z cizího prostředí," doplňuje na závěr.

Pro děti byl zápis svátkem, vzpomíná kantorka

 „Dříve byl zápis pro děti velkou událostí," říká Helena Žípková, která celý svůj profesní život strávila za školní katedrou na základní škole v Týně nad Vltavou.

„Tenkrát, když děti přišly 
k zápisu, tak nebyly tak připravené jako dnes. Ve školce se toho příliš mnoho neučily a samotný zápis pro ně byl opravdu spíše sváteční událostí," vzpomíná bývalá učitelka a dodává, že se zápisy dětí do prvních tříd také nesly 
v mnohem klidnějším duchu. „Zapisovalo se vždy v pátek a 
v sobotu. Dnes se ale k zápisu často chvátá hned po práci."

Samotný zápis pak byl podle Heleny Žípkové také jiný. 
„S dětmi jsme si u zápisu hlavně povídali, bylo vidět, že je to pro ně vše nové. Dnes děti u zápisu musí umět a vědět mnohem více," dodává.

Helena Žípková ale rekapituluje 38 let strávených učením žáků na prvním stupni 
s úsměvem. „Pro pedagogiku jsem se rozhodla ve čtrnácti letech, poradil mi to můj otec. Vždy jsem totiž říkala, že nechci celé dny sedět v kanceláři," popisuje důvody, proč nakonec před lety vystudovala pedagogickou školu s maturitou. „Dodneška otci blahořečím, že mi tenkrát vybral dobře," dodává.

Kantorka dodnes sleduje, jak to ve školách vypadá. „Překvapuje mě třeba, že se už docela malé děti mají začít učit druhý jazyk. Některé totiž mají problém vyjádřit se správně česky," popisuje, co se dozvídá od mladších kolegyň, které stále aktivně učí. „Myslím si, že další jazyk přináší dětem nové možnosti, ale ne každý má k němu předpoklady," říká.

Z celého prvního stupně prý Helenu Žípkovou vždy nejvíce bavilo učit právě v první třídě. „Vždycky, když jsem šla 
k zápisu, tak jsem ty děti trochu litovala. První třída je totiž pro ně velkou změnou, najednou mají hodiny řád a už se nedá chodit pozdě. Bylo skvělé ty děti učit a formovat," usmívá se.

Znalosti dětí u zápisu se podle Heleny Žípkové velmi proměnily. „Dříve se tolik neřešila příprava k zápisu. Pokud děti něco neuměly, tak to prostě časem dohnaly," vzpomíná. „Tenkrát hltaly děti všechno. Už u toho zápisu. 
A dneska už všechno znají z videí, ze všech těch tabletů a tak," říká a dodává, že ji překvapuje, jak dnes rodiče pečlivě vybírají základní školy. „Že se stojí doslova fronty na to, aby se dítě dostalo na určitou základní školu, mi přijde docela zvláštní."