Nový infokanál je také určen i pro informování okolí v případě velmi nepravděpodobné mimořádné události.

Jak na to?
Registrace do nového informačního systému je velmi jednoduchá. Stačí vyplnit formulář, který je dostupný na webové stránce www.ete.cz.

Dosud elektrárna informaci předávala obyvatelům prostřednictvím starostů. Ti zprávy z JETE zveřejňovali mj. na obecních webech. Tento způsob zůstává. Nově ho podle ředitele Temelína Jana Krumla doplní přímá zpráva pro registrované uživatele. „Nechceme obyvatelům rozesílat desítky e-mailů či textových zpráv měsíčně. Smyslem je poskytnout lidem aktuální informace o jevech či dění, které by je mohlo znepokojit. Nebude jich proto mnoho a budou se týkat slyšitelných zkoušek sirén, technologie nebo cvičení,“ vysvětlil Jan Kruml.

Nový kanál nenahrazuje sirény ani další prvky havarijního vyrozumění. Ty zůstávají i nadále plně funkční a jedná se dál o klíčový prvek pro případ nepravděpodobných jevů.