Reaktor operátoři ponechají v tak zvaném nahřátém stavu, který umožní rychlejší návrat do provozu. K tomu by mělo dojít během nadcházejícího týdne. Druhý blok je v provozu na plném výkonu.

„Setkání s energií“ přivede do tříd například operátory jaderných elektráren Temelín a Dukovany, aby s žáky probírali klíčová témata současné i budoucí energetiky.
Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany budou od dubna jezdit do českých škol

„Důvodem odpojení prvního bloku od přenosové soustavy je oprava klapky na jednom ze tří systémů technické vody, které zajišťují chlazení řady systémů jako jsou například tepelné výměníky nebo vzduchotechnika,“ zdůvodnil mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták. Podle předpisů, kterými se elektrárna řídí, musí být v provozuschopném stavu všechny tři technické systémy. „Na případné opravy máme 72 hodin, následně pak musíme podle předpisu blok od sítě odpojit a situaci dořešit. A k tomu aktuálně došlo,“ upřesnil.

Přerušení výroby prvního bloku nebude mít žádný vliv na dodávky elektřiny pro spotřebitele. Situace je hlášená s předstihem a potřebnou elektřinu společnost ČEZ zajistí jinými zdroji.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,8 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.