Bylo zjištěno, že pozemky v bezprostředním okolí Jaderné elektrárny Temelín dnes vykazují nárůst indexu cen o 20 až 30 % ve srovnání s ostatními sledovanými lokalitami. Nemovitostní trh tak vnímá lokalitu JETE jakožto jednu z nejrychleji rozvíjejících se lokalit, a to i ve srovnání s krajským městem České Budějovice.

Jaderná elektrárna Temelín (JETE) patří spolu s Jadernou elektrárnou Dukovany mezi nejvýznamnější prvky energetické infrastruktury ČR. Stavbu JETE v 90. letech provázel odpor ekologických aktivistů i rakouských představitelů. Nakonec i česká vláda rozhodla o dostavbě těsnou většinou. „Hlavní argumenty proti byly: Nikdy se nespustí, nikdy se to nevrátí. Opak byl pravdou, spustila se a investice je už dávno zpět. Jedním z argumentů proti, který zmiňovalo například sdružení Jihočeské matky, měl být fakt, že obyvatelům v okolí se znehodnotí nemovitosti. Klesne jejich cena i cena pozemků. Toto provází každou větší průmyslovou stavbu. Jedině budoucnost dá ale jasný důkaz. A v případě Temelína již jasno máme, ceně pozemků to naopak významně pomohlo,“ říká Ladislav Kříž, manažer útvaru a hlavní mluvčí Komunikace ČEZ.

Jaderná elektrárna Temelín.Jaderná elektrárna Temelín.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Výzkum se zaměřil na vývoj cen nemovitostí v okolí tohoto zdroje v dosud nejvyšší poznané míře retrospektivity, a to již od roku 1995, tedy od období výstavby, až po rok 2022. Výzkum potvrdil, že daná oblast vykazuje značná specifika. Ve třetím časovém úseku (2016–2022) ceny bytových jednotek překonávají jak průměrné hodnoty pro srovnatelně velké municipality, průměru kraje a ČR, tak hodnoty sledované kontrolní oblasti. Nejzajímavější vývoj ale přináší sledování indexů cen stavebních pozemků. Výrazný růst cen pozemků od roku 2010 má setrvalý trend. Podle indexu, který studie využívá, se z indexu 100 v roce 2010 dostal na index 437 v roce 2022. Obavy obyvatel a nevládních organizací z poklesu cen pozemků v okolí jaderného zdroje se tak nepotvrdily.

Betonáž mostu v Týně nad Vltavou.
V Týně už betonují nový most přes Vltavu. Podívejte se pěkně z výšky

„JETE patří mezi významné zaměstnavatele v regionu. Přestože provozovatel nezveřejňuje výši průměrných mezd, lze se domnívat, že pracovníci patří mezi průměrně až nadprůměrně situované osoby. Nabízí se proto hypotéza, že rostoucí trend cenových indexů stavebních pozemků od roku 2010 souvisí se zájmem těchto pracovníků o pořízení vlastního bydlení v komfortní dojezdové vzdálenosti od pracoviště. Tuto hypotézu by ale bylo nutné potvrdit dalším výzkumem,“ říká spoluautor studie Tomáš Krulický.

Zdroj: Klára Havlínová, VŠTE