"Seismicita byla jedním z důležitých kritérií, které bylo posuzováno při výběru lokality pro elektrárnu Temelín. Hodnotila se v okolí vzdáleném až 300 kilometrů od elektrárny. Velkou část této oblasti tvoří Český masiv a Temelín se nachází na jeho nejstarší a nejpevnější části. Navíc je elektrárna projektována a postavena tak, aby stavby a systémy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti odolaly vnějším vlivům včetně zemětřesení," zdůraznil pro Deník tiskový mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták.

Seismickou odolnost elektrárny Temelín potvrdili v roce 2003 také odborníci z Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

"Od roku 1991 je seismická aktivita v okolí elektrárny Temelín nepřetržitě monitorována lokální seismologickou sítí," zmínil Sviták a dodal, že síť dosud zaregistrovala pouze velmi slabá mikrozemětřesení, která však na provoz a bezpečnost elektrárny neměla žádný vliv.

Ohledně možného komentáře k situaci v Japonsku byl Sviták zdrženlivý. "K dispozici máme pouze informace z médií. Na jejich základě je obtížné vzniklou situaci hodnotit," konstatoval Sviták.