Mezinárodní auditory především zajímalo, jak v Temelíně nakládají s vodami a jak jsou připraveni na případné úniky technologických látek. Kontrolovali například stav záchytných jímek pro úniky ropných látek nebo přívodní řady surové vody. Podle auditorů má Temelín vodní hospodářství na velmi vysoké úrovni. „Temelín kontrolujeme pravidelně a jsme zvyklí na vysoký standard. Od začátku roku ale platí v oblasti ochrany životního prostředí nová mezinárodní norma. V Temelíně se s naplněním nových podmínek vypořádali velmi dobře," zhodnotil Vlastimil Pejčoch, vedoucí týmu z mezinárodní auditorské společnosti Det Norske Veritas.

Ročně ČEZ v Temelíně do oblasti ochrany životního prostředí investuje desítky milionů korun. „Ochrana životního prostředí je důležitou součástí provozu elektrárny. Proto i tuto oblast neustále zlepšujeme. Letos jsme například zahájili důležité modernizace přívodních a odpadních vodovodních řadů nebo rozsáhlou úpravu čističky odpadních vod," uvedl konkrétní příklady ředitel temelínské elektrárny Bohdan Zronek.

Elektrárna je držitelem certifikátu systému řízení ochrany životního prostředí (EMS certifikát) od roku 2004. Na jihu Čech patří mezi deset firem, které podle auditorů Det Norske Veritas splňují mezinárodní ekologické požadavky.