Vlastní odstavení energetici plánují na pátek večer a dojde k němu při přibližně při třetinovém výkonu reaktoru. Podle vedení elektrárny půjde o standardní odstávku spojenou s důležitými kontrolami a investičními činnostmi. „Vyměníme čtvrtinu palivových souborů, zkontrolujeme bezpečnostní systémy a zrealizujeme 62 investičních akcí, které dál zvyšují bezpečnost a efektivitu,“ konstatoval Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 5,4 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Hodně práce čeká energetiky kolem turbogenerátoru a především pak na generátorové části, kde budou měnit jeho rotor a ochranný štít. „Do generátoru instalujeme záložní rotor. Na stávajícím pak výrobce provede revize a v dalších letech nám bude sloužit jako rezerva. Je to běžný postup, podobně jsme takto rotory vyměnili před třemi roky na druhém bloku,“ dodal Jan Kruml s tím, že právě na turbogenerátoru budou technici pracovat prakticky celou odstávku.

Velikonoční hrkání v Českých Budějovicích 2022.
Velké dřevěné hrkače nahradí na tři dny budějovické zvony

K důležitým pracím budou patřit i kontroly bezpečnostních divizí, výměna 42 ze 163 palivových souborů nebo výměna jedné ze tří jednotek transformátoru. Z 62 investičních akcí bude náročná například pokračující výměna části potrubí technické vody důležité, při které technici vymění stávají uhlíkové potrubí za ocelové.

Mezi důležité činnosti budou patřit kontroly turbíny.Mezi důležité činnosti budou patřit kontroly turbíny.Zdroj: JE Temelín

„Odstávky jsou pro nás nejnáročnější období roku, musíme zkoordinovat tisíce činností v omezeném časovém prostoru. Bezpečné a kvalitní provedení prací je základem pro bezpečný a dlouhodobý provoz klíčového českého bezemisního zdroje,“ zdůraznil význam odstávek Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Letos jde o první plánovanou odstávku v Temelíně. Dvouměsíční odstávka druhého bloku začne ve druhé polovině července.

První blok byl v nepřetržitém provozu od loňského 22. května. Za téměř jedenáct měsíců vyrobil přes 8,5 miliónů MWh bezemisní elektřiny a umožnil ušetřit téměř sedm miliónů tun CO2, který by jinak vypustily uhelné elektrárny.

Ing. Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Skupina ČEZ

Náměstí T. G. Masaryka s kašnou a vysazenými lipami, rok 1920. Foto ze sbírky fotografií a pohlednic Jiřího Dvořáka poskytl Státní okresní archiv České Budějovice.
Takhle vypadaly Budějce. Okolo chrlícího Samsona byli muži v kloboucích a lípy