Sdružení Jihočeské matky, sdružení V havarijní zóně JE Temelín či Protiatomový výbor z rakouského Freistadtu si stojí za svým. Posuzování stavby reaktorů na životní prostředí, tak zvaný proces EIA, není v souladu s evropskými normami. Občanským sdružením jde tak především o to, aby se mohla také k procesu EIA vyjádřit.


„Už před časem jsme navrhovali řešení tohoto problému bez soudů. Tím mělo být, aby vláda, jako zástupce majoritního vlastníka firmy ČEZ, nařídila stáhnout proces EIA. Ale bylo nám odpovězeno v dopisech od premiéra Topolánka i od ministra Bursíka a místopředsedy vlády Čunka, že vláda prý nemůže do procesu EIA zasahovat, což je ale nesmysl,“ říká pověřenec Horních Rakous pro otázky jaderných zařízení Radko Pavelec.


Nejen s tvrzením Pavelce ale nesouhlasí samotná elektrárna Temelín. „V procesu EIA je naše společnost pouze žadatelem, který postupuje přesně v souladu s platnou legislativou České republiky. O stažení naší žádosti tedy rozhodně neuvažujeme,“ odpověděl tiskový mluvčí jaderné elektrárny Marek Sviták.


Proces EIA nezruší


Proces EIA odporující evropským normám vrtá hlavou i Manfredu Dopplerovi z Protiatomového výboru města Freistadt.


„Zahájení procesu na posouzení vlivů zcela nepotřebných jaderných bloků v Temelíně je evidentně naplánováno tak, aby se kritické připomínky daly jednoduše obejít. A už vůbec nechápeme, proč česká vláda akceptuje proces, který odporuje evropským normám,“ vysvětluje Doppler důvod, proč poputuje stížnost až do Bruselu k Evropské komisi.


České ministerstvo životního prostředí vidí problém ale úplně jinak.


„Proces EIA běží zcela podle práva, podle platné legislativy a také podle Espoo konvence o mezistátním posuzování vlivů na životní prostředí. Nespatřujeme žádný konflikt ani s evropským, ani s českým právem,“ řekl včera tiskový mluvčí ministerstva Jakub Kašpar a dodal, že EIA se rozhodně rušit nebude.


I když schvalování stavby nových bloků bude trvat ještě mnoho let, jihočeská politická scéna není proti dostavbě Temelína. Strany, které budou mít své zástupce v novém krajském zastupitelstvu, nemají k záměru stavby dalších dvou reaktorů výrazné výhrady.