„Pozemky jsou podmáčené. Na polích zůstávají nesklizená místa, kam se nedá zajet. Neustálé deště ohrožují kvalitu,“ stýskají si zemědělci na adresu letošního počasí. Při sklizni by potřebovali čtrnáct dnů bez bouřek a přeháněk, takový luxus jim ale letos příroda těžko dopřeje. Výnosy se přitom před sklizní zdály poměrně slušné.

Z významnějších plodin budou první z polí sklizeny řepky. „Máme řepky na tři sta hektarech. Sklizeny jsou téměř všechny,“ uvedl agronom Jaroslav Kümmel k pracem v ZOD Blata, které sídlí v Sedlci. Výnosy řepky považují letos v Sedlci za slušné, ale trápí je ceny. „Moc spokojeni nejsme, ještě se nikdo pořádně nevyslovil,“ poznamenal k situaci s výkupem Kümmel.

Pro zpracování řepky k energetickému využití sice byla letos v České republice otevřena nová továrna. Zároveň je ale letošní sklizeň poslední, ve které mohou pěstitelé získat podporu pro plodiny na energetické využití. Cena se nyní pohybuje většinou mezi šesti až sedmi tisíci korun za tunu a její vývoj dokáže málokdo odhadnout.

V Zemědělské společnosti Dubné museli zhruba deset procent porostů řepky nechat na poli nesklizených. Celkem ji měli na 324 hektarech. „Pozemky jsou podmáčené. Újezdnost byla špatná,“ pojmenoval hlavní důvod ztrát při sklizni předseda představenstva Jiří Návara.

Společnost hospodaří na jílovitých půdách, kde se voda hůře vsakuje a přestože zemědělci zkouší každý den vyjet na pole, ne vždy mohou ve sklizni obilovin pokračovat. Na řadě nyní budou například ozimá pšenice, triticale nebo hrách. Pod střechou již v Dubném mají ozimý mák nebo kmín. Ceny řepky nevyvolávají nadšení ani u Návary. „Za pevné ceny neprodáváme,“ řekl Návara a doplnil, že nyní využijí zaskladnění ve vlastních kapacitách.

V ZD Čížkrajice začali sklizeň ozimých ječmenů a výnosy zatím mají zhruba na loňské úrovni. Pohybují se kolem čtyřiceti metráků na hektar. I tady vadí dlouhodobé deště. „Potřebovali bychom čtrnáct dní, aby pole vyschla,“ uvedl předseda družstva Karel Štangl. „Kdyby pořád pršelo, byla by i horší kvalita,“ naznačil Štangl další možný problém, který by mohly trvající přeháňky způsobit. „Každý déšť je špatný z hlediska kvality,“ potvrdil Jiří Netík mladší z farmy u Týna nad Vltavou, ale dodal, že zatím je dozrávající pšenice v pořádku. Ztráty kvůli polehlým porostům Netík počítá u ječmenů.