Její vedení už loni v prosinci ujistilo Deník, že o problému ví a hodlá zjednat nápravu. O tu by se mělo ještě během letošního listopadu postarat především zprovoznění nové odsiřovací jednotky.

ProvizoriumNadměrný hluk vzniká kvůli tomu, že ještě není dokončený proces odsíření celého provozu. Zatímco komín je již připravený na nový způsob odvodu spalin, samotná odsiřovací jednotka, která by měla zároveň utlumit nežádoucí hluk, má teprve začít fungovat. Kouř do komína odchází provizorně bypassem.

Budějovickým už ale pomalu dochází trpělivost. „Jak dlouho to ještě budeme nuceni snášet? Jaké kroky podnikla teplárna proti obtěžování nehorázným, terorizujícím, čtyřiadvacetihodinovým hlukem? Slibovaná úprava se jaksi nekoná, hluk se nijak nezmenšil, je stále stejně intenzivní," zlobí se například Jitka Kolková.

Jak vysvětlil mluvčí teplárny Zdeněk Zuntych, problém by měl být už brzy minulostí. „Jediným možným opatřením je uvést do provozu nové odsiřovací jednotky obou uhelných kotlů. Zkušební provoz je plánován od 15. listopadu."

Už nyní se ale zdá, že chystané kroky zaberou. Ukázala to nejen první zkouška, ke které podnik přistoupil 7. října. „Další zkoušky provádíme v nepravidelných, prozatím v maximálně hodinových intervalech denně, kdy je již zřejmé snížení hlukové zátěže. Podle všech dosavadních pozorování bude odsiřovací absorbér, který je součástí spalinových cest, plnit avizovanou funkci přirozeného tlumiče hluku," předpokládá Zdeněk Zuntych.

Odsíření teplárny se blíží do finále

Jako píšťala se od loňské modernizace chová komín budějovické teplárny. Poté, co tu dělníci vybourali původní masivní vyzdívku a následně sem pomocí unikátního jeřábu spustili po jednotlivých segmentech novou nerezovou vložku, vzniká při průchodu spalin nepříjemný zvuk, který se mnohdy nese i do vzdálenějších čtvrtí.

Jak již dříve vysvětlil předseda představenstva společnosti Miroslav Houfek, problém vzniká kvůli tomu, že ještě není dokončené odsíření celého provozu. Zatímco komín je již připravený na nový způsob odvodu spalin, odsiřovací jednotka, která má zároveň utlumit nežádoucí hluk, fungovat teprve začne.

„Teplo a elektřina se přechodně vyráběly v provizorním tzv. bypassovém režimu, kdy se spaliny vedly mimo budované zařízení. Do technologie nešlo během stavby zasahovat," přibližuje komplikované období mluvčí teplárny Zdeněk Zuntych. „Veřejnosti se omlouváme a prosíme ještě o trpělivost. Naším cílem je uvést nový absorbér spalin do provozu a zahájit zkušební provoz 15. listopadu. Bude mít trvalý charakter a hlučnost úměrně sníží," slibuje.

Vedení společnosti se připravilo i na možnost, že by tento krok problém neodstranil. „Teplárna si nechala zpracovat studii následného řešení hlukové zátěže nezávislým odborníkem. Jsou připravena další dílčí řešení k odstranění případné navazující hlukové zátěže, kterou ale momentálně nepředpokládáme," zmiňuje Zdeněk Zuntych.

Odsířením ale investice do modernizace teplárny nekončí. Ta zahájila přestavbu turbíny TG5. Tím se sice sníží maximální výkon turbogenerátoru, ale vzroste účinnost turbosoustrojí, které vyrobí denně o 70 MWh více elektřiny. Turbínu z roku 1997 pak bude možné s podstatně větší efektivitou využívat i mimo topnou sezonu. „Zvýšíme kogenerační výrobu elektrické energie, což teplárně pomůže stabilizovat především letní provoz celého zdroje," vysvětlil místopředseda představenstva Martin Žahourek. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny (tzv. kogenerace) umožní využít téměř veškeré vyrobené teplo, snížit spotřebu paliv a emise škodlivin.