Složení kontrolního orgánu společnosti navrhlo město České Budějovice, které ve firmě vlastní přes 99,5 procenta akcií, a schválili ho akcionáři na včerejší valné hromadě. Obměna dozorčí rady začala již v květnu odvoláním osmi z deseti členů, na jejichž místa ale nebyli noví členové zvoleni.

Červencová valná hromada zvolila sedmičlennou dozorčí radu ve složení Michal Kohn, Roman Kubíček, Jaroslav Mach, Radek Mach, Ivan Nadberežný, Petra Šebestíková a Juraj Thoma. Ti byli nyní ze svých funkcí odvoláni a nahrazeni. Valná hromada rovněž na návrh hlavního akcionáře schválila změnu stanov teplárny, podle níž si nyní členové dozorčí rady volí vedle předsedy místo jednoho tři místopředsedy.