Město nyní drží v teplárně přibližně 80% akcií. Další podílník má necelých 20%, ale zhruba 1% akcií je třeba rozděleno  mezi 760 majitelů. Při snižování základního kapitálu o pětinu přichází v úvahu 
i vykoupení podílů teplárnou od drobných akcionářů 
za částku více než 2 800 korun za akcii.