Hlavní vstup do údolí i se dvěma menšími parkovišti se nachází jen pár stovek metrů od novohradského náměstí. Pro turisty jde o jednu z hlavních atrakcí regionu. „Většina lidí, kteří přijdou do informačního centra, se na Terčino údolí ptá," potvrdilMichal Jarolímekz novohradského infocentra.

Terčino údolí je výjimečným příkladem anglického parku, vytvořeného v členité krajině a doplněného řadou romantických staveb, z nichž se jako plně funkční do dnešních dob dochovaly jen některé. „První úpravy parku se datují k roku 1756," říká Michal Jarolímek a dodává, že původně se jednalo o bažantnici. Z podnětu hraběnky Terezie Buquoyové se zde začaly vysazovat cizokrajné stromy a keře. Podle cizích vzorů začaly v krajině vyrůstat i některé odpočinkové stavby. V letech 1788 1797 byly vybudovány malé soukromé lázně dnes nazývané Lázničky a v roce 1803 takzvaný Modrý dům, ve kterém šlechtična s oblibou pobývala v letních měsících. Modrý dům se ale do dnešní doby zachoval jen jako ruina, neboť byl v roce 1915 z velké části zničen povodní.

Komunikační síť v údolí je koncipována tak, že nabízí klidnou procházku i rodinám s malými dětmi nebo s kočárkem.

Nové Hrady mají dobré autobusové spojení s okolím, železniční stanice je vzdálena od města pět kilometrů.