Přibližně dvě desítky polámaných a vyvrácených stromů, poničené dětské hřiště a vytrhané tašky na střechách několika domů. Takovou spoušť po sobě zanechala silná vichřice, která se prohnala v pondělí odpoledne Těšínovem u Petříkova. Podle místních lidí sice trvala jen velmi krátce, způsobené škody však nejsou zanedbatelné.

„Byl to mžik. Stál jsem zrovna na dvoře a nestihl ani otevřít vrata. Najednou přišel hrozný hukot a začalo se to rychle točit. Foukalo od lesa i ze dvora a odtud to šlo do stodoly, kde to pak napáchalo škodu. Přišli jsme asi o pět set tašek, které jsme museli sbírat po celém dvoře i zahradě. Zničilo to i hřebenáče a štíty, vyvrátilo několik stromů a poškodilo dětské houpačky,“ popsal majitel jednoho z nejvíc poškozených domů Václav Kocina.

Podobně hovořil i další ze sousedů Jiří Kislinger. Ten měl štěstí, vichřice mu jen vyvrátila smrk na zahradě, jiné škody nezpůsobila. „Zajímavé je, že při poslední velké vichřici, která tu byla asi před pěti lety, foukalo směrem do pole a žádné škody to nenapáchalo. Teď mi to zlomilo strom za plotem, jinak byly spíš takové drobnosti, jako paraple v okurkách a podobně,“ zmínil Kislinger.

Podle petříkovského starosty Luďka Bíny zničil vítr kolem dvou desítek stromů, mezi nimiž byly i duby na hrázi rybníka. „Byla to pěkná čina. Popadalo tady asi dvacet stromů, které jsme pak odtahovali. Několik větví dokonce spadlo do drátů a nešel proud, tuto závadu však odstranili už druhý den. K žádným větším škodám na obecním ani soukromém majetku však naštěstí nedošlo,“ zdůraznil Bína.