Kateřina Hůlková z Českých Budějovic upozornila na rozdílné praktiky jednotlivých škol, i když si zakoupila neinvazivní schválené testy, nemohly je její děti použít. „V pátek mi ředitel sdělil, že ministerstvo školství povolilo testy ze slin, jedinou podmínkou bylo, aby byly na seznamu ministerstva zdravotnictví,“ uvedla. S takovým testem dorazila s dětmi v pondělí do školy. „Test nám byl zakázán, řádné vysvětlení nám ředitel nedal,“ zdůraznila.

Testování ve školách a školkách: Během prvního dne platného opatření podle ministerstva zdravotnictví antigenní test podstoupilo 354 648 žáků a 138 766 zaměstnanců školských zařízení. Z testování vyšly nižší stovky pozitivních případů. O den později podstoupilo antigenní test 17 519 žáků a 10 727.

Zdeněk Hnilička Ředitel Základní školy Dukelská, kterou její děti navštěvují, reagoval na dotazy ohledně testování jen stručně. „Na naší škole se neúčastní prezenční výuky pro odmítnutí testování 10 žáků z 232, kteří tento týden mají prezenční výuku,“ konstatoval s tím, že jde jen o 4,3 procenta. „Jejich absence je omluvena a od vyučujících dostali týdenní plán výuky,“ dodal Zdeněk Hnilička. Škola podle něj postupuje přesně dle manuálu - Testování ve školách Duben 2021.

Rozhodnutí je na vedení školy

Podle náměstka primátora pro školství Viktora Vojtka někteří rodiče odmítli za současných podmínek posílat své děti do školy. „Podle zpráv z našich škol jich ale není mnoho,“ dodal. Takový žáci fungují víceméně v individuálním režimu. „Podle pokynů MŠMT mají automaticky omluvenou absenci. Školy se určitě v rámci svých možností snaží vyjít vstříc,“ odpověděl na dotaz, zda pokračuje nějakou formou distanční vzdělávání.

Testy podle něj odhalily jen jednotky pozitivních případů. Povolení testů ze slin certifikovaných ministerstvem zdravotnictví je na rozhodnutí každého ředitele. „Doporučujeme rodičům se vždy nejdříve informovat a domluvit se. Tady jsme bohužel od začátku řešili protichůdné nastavení závazného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a pokynů Ministerstva školství. Po poměrně komplikovaných analýzách jsme snad našli právně schůdné řešení, aby ředitelé nebyli nuceni porušovat předpisy. Ani organizace samotného testování pak nemusí být úplně jednoduchá, protože schválených testů je mnoho,“ vysvětlil Viktor Vojtko.

Umožňují vlastní testy

Podle ředitelky Mateřské školy Dačice Hany Švarcové, pod kterou spadá šest mateřinek, s testováním dětí nejsou potíže. „Pozitivní případ jsme zatím žádný nezaznamenali, rodičům umožňujeme použití vlastních certifikovaných testů, ale musí si ho sami vyhledat a doložit jeho schválení ministerstvem zdravotnictví,“ zmínila s tím, že tuto možnost využili rodiče jen ve dvou případech.

Děti se mohou nechat otestovat také mimo vzdělávací zařízení a donést potvrzený výsledek antigenního testu v domluvené dny. „Děti, které covid měly, a dobíhá jim ochranná lhůta, test mít nemusí, test ze slin si zakoupil jen jediný rodič,“ dodala. Zákonní zástupci si své ratolesti testují sami a čekají na výsledky. „V několika případech se objevilo, že test byl neprůkazný, tak se opakoval. Jiné problémy jsme nezaznamenali,“ vysvětlila. Celkem má 113 předškoláků a v pondělí nastoupilo asi 80 procent.

Důležitá je komunikace

S dětmi, které aktuálně nedochází, nejen předškoláky ale i mladšími pracují na dálku formou týdenního plánování. „Práce na úkolech je dobrovolná a rodiče nám posílají zpětnou vazbu,“ vysvětlila Hana Švarcová. Ze strany rodičů nezaznamenali žádné nepříjemné reakce. „Po první informaci se přihlásila necelá polovina předškoláků k docházce, v momentě, kdy se upřesnily všechny opatření a rodiče zjistili, že nemají nárok na ošetřovné, tak většina předškoláků nastoupila,“ upřesnila. Předem také řešili řadu otázek. „Klademe velký důraz na komunikaci, vyřizovali jsme mnoho telefonických i emailových dotazů, rodiče toho chtěli hodně vysvětlit předem,“ podotkla.

Osobně si myslí, že je to hodně o komunikaci. „Posílali jsme návody, videa a popisovali rodičům testování do detailů,“ uvedla Švarcová. Předškoláci to berou statečně, učitelky jsou kreativní a odměňují je razítky. „Pondělí bylo naopak velice pozitivní, děti se těšily na spolužáky, objímaly se a vítaly se s učitelkami,“ popsala s tím, že i na tom špatném se dají najít hezké věci.

Jak informoval ředitel písecké školy Edvarda Beneše Filip Rádr, z 207 dětí, které se může účastnit výuky, nastoupilo 197 žáků. Testování podle něj není problém. „Většina rodičů, kteří neposlali své dítě do školy uvádí, že je to z důvodu chronicky nemocného člena rodiny. Pouze jeden nebo dva rodiče sdělili, že je to z důvodu testování dětí a nošení roušek,“ podotkl.

Individuální přístup

K nepřítomným žákům přistupují vyučující individuálně a domlouvají se na předávání materiálů. „Vyučující mají povinnost do zápisu v třídní knize uvádět, která cvičení, články a úkoly s dětmi ve škole dělali a rodiče tak mají podrobný přehled o probraném učivu,“ vysvětlil Rádr.

Rodičům v Písku umožnili být testování přítomni. „Mohou si donést testy vlastní. Donesení a testování vlastním testem jsme podmínili přítomností rodiče při testování. V první vlně testování tuto možnost nikdo nevyužil,“ shrnul s tím, že ani neodhalili žádného pozitivního žáka.