Podle Lenky Knotkové, ředitelky Základní a mateřské školy Tábor na třídě Československé armády, se zájem o testování ze slin v její škole nevyskytl. „Jsme ale pro to, pokud bude mít rodič pádný důvod jako strach dítěte, zdravotní kontraindikace a podobně, může jiný test schválený ministerstvem zdravotnictví (MZ) použít,“ sdělila.

Kvůli testování v této speciálně škole odmítlo prezenční docházku jen minimum rodičů. „Naše škola vzdělává děti a žáky s mentálním postižením a více vadami včetně autismu. Pro všechny, kteří zůstali doma platí individuální přístup. Je vždy na dohodě se zákonnými zástupci a třídním učitelem jakou formu si zvolí. Nabízíme předání učebních materiálů i individuální konzultace ve škole,“ popsala Knotková.

Lze použít i jiný certifikovaný test

Testování děti zvládají bez potíží. „Přirozeně náročnější je to pro děti v naší speciální mateřské školce. Používáme testy, které distribuovalo ministerstvo školství. Pokud by rodič projevil zájem o jiný certifikovaný test, má samozřejmě i tuto možnost,“ konstatovala s tím, že za hladký průběh si všichni zúčastnění zaslouží pochvalu. Pozitivní záchyt zatím neměli.

Jak informovala mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Aneta Lednová rodič může pro testování dítěte dodat škole jiný než školní test za podmínky, že je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku. „Takový test může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat,“ upřesnila celé znění mimořádného opatření.

„Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití. Ideálně i s nalezením testu v uvedeném seznamu,“ dodala Lednová.

Rozhodnutí je na vedení školy

Podle náměstka hejtmana pro školství Pavla Klímy je tato formulace nešťastná a rozhodnutí záleží na vedení školy. „Manuál, který vydalo ministerstvo školství tuto možnost vůbec neřešilo, a proto k tomu dodalo vysvětlení, kde uvádí, že rodič si může zajistit vlastní antigenní test, který je na seznamu schválených testů MZ. Pak je tam bohužel ta nešťastná formulace, že ředitel na to nemusí přistoupit,“ parafrázoval.

Podle Pavla Klímy by vedení škol tyto testy ale mělo akceptovat, hlavně u malých dětí. „Doporučoval bych ředitelům těmto požadavkům od rodičů vyhovět a donesené testy akceptovat. Může se jednat o malé žáky, které se bojí stěru z nosu a podobné výjimečné případy. Vadí mi ale, že je vyjádření ministerstva k této problematice nejednoznačné,“ zmínil Klíma.

Ředitelé škol podle něj mají dost starostí a ukázali, jak dokážou zvládnout složitou logistiku testování. „To že tento problém propadl až na jejich stůl a oni ho musí řešit, to mi přijde opravdu nefér,“ uvedl z pozice bývalého ředitele malšické základní školy.

Jen ojedinělé případy

I ředitelka Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Kvetoslava Kotrbová věří, že je takových žádostí rodičů minimum a doporučuje přijímat testy zakoupené zákonnými zástupci splňující požadavky MZ. „Ministerstvo přesně určilo, které testy lze používat. Pokud jde o jeden z těchto vybraných testů, tak nevidím důvod, proč takový donesený test v ojedinělých případech nepoužít,“ komentovala.

Je podobného názoru jako Pavel Klíma. „Jde o špatnou formulaci opatření, které není vynutitelné,“ míní Kotrbová. Ve většině případů rodiče respektují režim testovaní nastavený školou. „Pro nás hygieniky je důležité, že se nástup do školy zaštítil testy a není důležité jakými. Kdybychom děti pustily bez testování, tak to bychom neměli tak dobrou epidemiologickou situaci,“ naznačila Kotrbová.

Kvůli tomuto rozporu v metodice a opatření MZ a MŠMT v pátek zasedla také rada města České Budějovice a všichni přítomní odsouhlasili možnost přijetí účelového daru ve formě dodávky osobních ochranných prostředků a antigenních testů na covid-19 pro zaměstnance, děti, žáky a strávníky od třetích osob u všech zřizovaných dvaatřiceti zařízeních na území města. Jak to bude vypadat v praxi, to se redakci zatím nepodařilo zjistit. Náměstek primátora pro školství Viktor Vojto na zaslané dotazy do uzávěrky nestihl odpovědět.

Platná legislativa

Ředitelé dle metodiky MŠMT, která slouží jako směrodatná pro antigenní testování žáků základních a mateřských škol, nesmí připustit přítomnost netestovaných dětí při prezenční výuce. Za dodržování mimořádných opatření odpovídá ředitel, podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví testy neinvazivního charakteru prováděné ve školním zařízení poskytuje škola. Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou. Podle Manuálu covid-19 testování ve školách duben 2021 školy akceptují také certifikát o provedeném testu z odborných laboratoří či jiného veřejného testovacího místa. Testování se nemusí zúčastnit očkované osoby, či ty, kterým běží devadesátidenní ochranná lhůtu od prodělání covid-19.