„Přírodovědný průzkum potvrzuje význam údolí Rudolfovského potoka pro ochranu přírody," říká k tomu Jaroslav Valevský, člen občanského sdružení Náš Domov. Sdružení usiluje společně s několika dalšími organizacemi o to, aby se v údolí nerozšiřovala výstavba. Tu měl umožnit nový územní plán obce Jivno, přijatý v loňském roce. Vycházel tak vstříc přáním majitelů pozemků v údolí. Od přijetí územního plánu se ale o jeho platnost i o budoucnost údolí vede spor.

Chráněné druhyNa fotografiích se podařilo zachytit řadu chráněných a ohrožených druhů, přičemž o výskytu mnoha z nich se dosud nevědělo. Jako příklady můžeme uvést brouka majku obecnou, motýla bělopáska tavolníkového nebo užovku hladkou.

Ochránci údolí doufají, že dokončený biologický průzkum podpoří jejich stanovisko. Už se jim například dříve podařilo, že byla část údolí vyhlášena jako významný krajinný prvek. Do nynějšího sledování přírody v lokalitě se přitom vedle odborníků zapojila také laická veřejnost. I díky fotografiím nadšených amatérů se podařilo získat mnoho nových poznatků. „Je opravdu pěkné vidět, jak místním lidem na údolí záleží. Věnovali biologickému průzkumu mnoho času. Věřím, že jejich snaha bude korunována úspěchem," říká Jiří Řehounek z organizace Calla, který s průzkumem dobrovolníkům radí a má na starosti třídění a určování hmyzu z pastí.

Podle stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny eviduje nyní její databáze v údolí 28 chráněných druhů a dalších 8 zařazených do červeného seznamu ohrožených druhů.

Spor o územní plán Jivna nyní čeká například na rozhodnutí krajského úřadu. Tam byly podány tři podněty k přezkumu územního plánu. Dva již byly vyřízeny, nyní se čeká na poslední rozhodnutí. Poté zřejmě Jivno přistoupí k projednávání několika změn územního plánu. Ty by pak měly hodně napovědět o tom, jakou podobu pro budoucnost údolí získá.