Ulice V. Volfa, N. Frýda nebo M. Chlajna, to jsou ty nejobávanější na českobudějovickém sídlišti Máj, pokud se týká parkování. V těsném závěsu je třeba ulice A. Barcala. Ulice přeplněné vozidly, která stojí, kde se dá, nechávají sotva prostor pro průjezd osobního auta. Invalidé mají často svá místa zablokována jiným vozidlem, lidé musejí každé ráno odtlačit i několik aut, aby mohli vyjet do práce. Večer naopak není kde zaparkovat a odstavení vozidla znamená dlouhé objíždění celých bloků a hledání skuliny na parkování. Nyní město podle primátorky Dagmar Škodové Parmové přichází s řešením, které by mělo na sídlišti přinést změnu k lepšímu.

„Na snímcích z městských kamer je možné vidět některé obtížně průjezdné oblasti. Nové vedení radnice zpracovalo vlastní analýzu stavu parkování. V nočního hodinách byla sečtena všechna vozidla, která na sídlišti parkují a výsledky jsou alarmující. Celkem bylo sečteno 4700 vozidel, z nichž bezmála tisícovka aut parkuje na místech, kde to není povoleno. Nejhorší situace je v ulicích V. Volfa, N. Frýda a M. Chlajna,“ jmenuje nejkritičtější ulice náměstek primátorky Lubomír Bureš.

Nešťastní hasiči a záchranáři

A nejde pouze o dopravní problém. Lubomír Bureš - dříve ředitel jihočeského Hasičského záchranného sboru, připomíná, že zásah hasičů nebo třeba záchranky je za těchto okolností mimořádně obtížný a v některých místech by byl snad i nemožný. "Jako ředitel hasičů jsem se dlouhodobě snažil řešit situaci na Máji. Jako hasiči jsme se báli každý den," zdůrazňuje k dopravním poměrům na největším českobudějovickém sídlišti Lubomír Bureš. "Aby na Máji zasahovalo několik vysokozdvižných plošin, jako při nedávném požáru výškového domu na severní Moravě, to by se nedalo," upozorňuje Lubomír Bureš.

„S panem náměstkem Burešem jsme si tato místa v nočních hodinách osobně projeli autem. Ta situace s parkováním na sídlišti Máj je opravdu dlouhodobě neudržitelná a jiné racionální řešení, než vybudování parkovacího domu na místě současné točny MHD v tuto chvíli není. Nechceme zasahovat do zeleně a zároveň nechceme ani stavbu, která by poměrně dlouhou dobu omezovala komfort bydlení a bezpečnost obyvatel,“ říká jihočeský hejtman a radní města Martin Kuba.

Pět set míst

"Počet aut extrémně narostl," zdůrazňuje Martin Kuba a připomíná, že když jako student stavební průmyslovky kdysi chodil na praxi na Máj při stavbě sídliště, vypadala situace úplně jinak. "Kdo tam nežije, ani si neuvědomuje, jaké problémy tam lidé mají," dodává Martin Kuba. Přestože je na sídlišti velmi málo ploch na zkapacitnění parkování, bylo navrženo v minulosti několik parkovacích domů a rozšíření stávajících pozemních parkovišť. Řešení, která by znamenala úbytek zelených ploch, případně velká omezení obyvatel a komfortu bydlení v průběhu stavby, ale nebyla v současné době radnicí akceptována. Několik míst vybraných dřívějšími studiemi totiž znamená buď velké zábory zeleně nebo například stavbu podzemního parkoviště v ulici V. Volfa ve vnitrobloku. S nepříjemnými důsledky pro obyvatele při stavbě a komplikovanou dopravní obsluhou parkoviště po dokončení.

Jeden parkovací dům by se ale měl v dohledné době začít stavět na zmíněné točně MHD. Jako první projekt pro realizaci byl výsledkem zadané vyhledávací studie vybrán parkovací dům na místě současné trolejbusové točny MHD v ulici Antonína Barcala. Studie tento parkovací dům popisuje jako čtyřpodlažní objekt, kde v 1. nadzemní podlaží, tedy v přízemí, je umístěna stávající točna MHD a tři další podlaží pojmou téměř 500 automobilů. Radnice už si nechala vypracovat i rámcovou vizualizaci (je vidět ve fotogalerii u článku), aby bylo možné odhadnout budoucí parkovací kapacity. "Ve výsledku parkovací dům nemusí takhle vypadat," upozorňuje ohledně vnější podoby domu ve studii Martin Kuba, s tím, že záměr je zatím v začátcích.

Změna územního plánu

Příprava na výstavbu parkovacího domu byla už zahájena návrhem na pořízení změny územního plánu města, kterou schválili radní. Tato umožňuje na ploše určené pro městskou hromadnou dopravu výstavbu parkovacího domu jako řešení dopravy v klidu.

Projekční práce a realizace samotné stavby budou realizovány metodou design&build. V období 2023 až 2024 bude probíhat výběrové řízení a projekční práce, vlastní provedení stavby je pak plánováno na období roku 2025. Hrubý odhad nákladů dle studie dosahuje dnes 280 milionů korun s DPH.

Na Vltavě je lépe

Město se chce věnovat z českobudějovických sídlišť nejprve kritické oblasti na Máji. Na sídlišti Vltava je celkově situace lepší.

Martin Kuba v souvislosti s parkováním upozorňuje ještě na jednu věc. "Každý Čech chce vidět na své auto," říká Martin Kuba a dokládá to zkušeností ze sídliště Vltava, kde je parkoviště u jednoho starého výměníku. To je často z poloviny prázdné, zatímco nedaleko v ulicích přímo u paneláků se stojí i v dlouhé řadě v silnici… Proto řešení parkování má brát v budoucnosti ohled i na tento fenomén. Přitom právě kolem výměníků bývají parkovací místa a teplárna je postupně prodává při technologických proměnách sítě. Město je ale přitom dotazováno, jestli má o nemovitost zájem. Zatím však podle Martina Kuby odpovídalo teplárně, že ne. Nové vedení města chce ale tuto praxi změnit. Podle Petra Maroše už by se o tom mělo jednat na nejbližší schůzce vrcholných orgánů teplárny.

Aktuálně se v Českých Budějovicích staví pro město parkovací dům u Sportovní haly. Měl by pojmout na pět set aut, ale také 75 kol.