„Je to zařízení, které umožňuje dvacetičtyřhodinový dohled pro seniory, kteří jsou sami v bytě a mohlo by se jim něco stát,“ vysvětlila Iva Jirovská, ředitelka Centra sociálních služeb Staroměstská, pod nímž je zřízen dispečink tísňové péče.


„Senior dostane do bytu čidlo, které je napojeno na telefon nebo SIM kartu. U sebe má tlačítko a když se mu udělá špatně nebo třeba padne, zmáčkne ho. Pak je schopen si hlasitě přes reproduktor povídat se zdravotní sestrou na dispečinku. I kdyby si zapomněl vzít tlačítko, čidlo kontroluje pohyb v bytě a když ho nezaznamená, hlásí na dispečinku poplach. Sestra okamžitě zavolá do bytu a v případě potřeby vyjíždí na místo,“ popsala systém tísňové péče Irovská.
Měsíčně hlásí systém přibližně patnáct poplachů, z toho sestry vyjíždějí přímo do bytů seniorů zhruba k deseti z nich. „Většinou jsou to pády, nebo potřebují senioři poradit,“ řekla zdravotní sestra z dispečinku tísňové péče Ivana Navrátilová. Mnohokrát už museli ale přivolávat záchranku.


Systém dosud využívá pouze 50 seniorů, přitom kapacita dispečerského pultu je uzpůsobena pro 750 stanic. Systém vyjde seniora na 1 000 Kč za instalaci zařízení a měsíční poplatek činí 200 korun.