„Na novou sezonu jsme dobře připraveni. Úspěšně proběhla pravidelná údržba technologií, dostupnost všech paliv máme zajištěnou dlouhodobými kontrakty uzavřenými se stabilními partnery. Pro jistotu jsme navýšili množství uhlí na našich skládkách,“ uvedl Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva městské firmy.

Ceny tepla pro příští rok oznámí budějovická teplárna v zákonných termínech počátkem prosince. I přes složitou situaci v evropské i české energetice se ale v tuto chvíli skokové zdražování nepředpokládá a očekávaná korekce bude jistě pod úrovní inflace.

„Dramatické zvyšování cen energetických surovin se nám z velké části daří průběžně absorbovat a chráníme tak naše zákazníky. Stále platí i náš dosavadní přístup, kdy ceny upravujeme pouze na přelomu roku a dále se už v daném roce nemění. Na tuto predikovatelnou a stabilní spolupráci jsou naši odběratelé zvyklí. Síla městské teplárny se všemi výhodami pro zákazníky se ukazuje právě v okamžiku, kdy ceny na burzách bezprecedentně kolísají a ohrožují firmy i maloodběratele,“ dodal Kollarczyk.

Brejlovci na Černé věži v Českých Budějovicích
Černá věž se v sobotu hemžila brejlovci, pomohli dobré věci

Vedle domácností je na systém CZT v Českých Budějovicích napojeno také 215 firem a 173 institucí včetně škol, obchodů a zdravotnických zařízení. Za 1 gigajoule tepla letos platí maximálně 691 Kč včetně DPH. U mnoha zákazníků je to však ještě méně a to s ohledem na velikost odběru, resp. tarifu odpovídajícího pravidlům Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Topná sezona začíná podle vyhlášky po 1. září, když průměrná denní venkovní teplota klesne pod 13 °C ve dvou dnech po sobě a neočekává se, že by se následující den nad tuto hranici vrátila.

Ta loňská trvala 259 dní a s průměrnou roční teplotou 9,21 °C byla nejchladnější za posledních 11 let.

Zdeněk Zuntych