Bývalý primátor přináší své návrhy v rámci „desatera" pro které se bude snažit získat i hlasy veřejnosti. Město by se mělo například snažit najít společnou řeč s ministerstvem dopravy, aby co nejdříve došlo k dohodě o přijatelné podobě obchvatu a k jeho realizaci. „Je důležité, aby obchvat Českých Budějovic byl vyveden až za Kamenný Újezd," zdůrazňuje přitom Miroslav Beneš.

Podle Miroslava Beneše také bude možné v následujících letech čerpat větší dotace na silnice II. a III. tříd, což by se dalo využít v Českých Budějovicích k vybudování chybějících komunikací, které by doplnily plánovaný dálniční obchvat. „Tyto komunikace se musí připravit ve spolupráci s krajem," říká Miroslav Beneš.

Bývalý primátor by také více přizpůsobil radnici občanům. Zavedl by lepší „obsluhu" občana s důrazem na možnosti nových technologií. Například by otevřel přepážky v obchodních centrech, kde by občané mohli vyřídit část svých požadavků.

Primátorem byl Miroslav Beneš před lety za ODS, jejímž byl donedávna členem. Nyní je bezpartijní, stejně jako všichni kandidáti na kandidátní listině, která se bude o hlasy voličů ucházet pod hlavičkou konzervativní strany Toryové.