„Přebíráme veškeré obchodní a výrobní aktivity S-tisku, provoz bude pokračovat ve stávající hale se současnými zaměstnanci. Vážíme si lidí, kteří chtějí a umí pracovat. Zaměstnanci S-tisku, kteří mají zájem u nás zůstávají a my jsme za ně rádi! Určitě ale budeme potřebovat nové síly, tedy budoucí parťáky. Momentálně již investujeme do modernizace strojového vybavení tak, aby byla práce na nich rychlejší a efektivnějsí,“ uvedl spolumajitel Vladislav Nadberežný.

Ladislav Štěrba zdůvodnil ukončení aktivit svým důchodovým věkem. „Jsem rád, že jsem se dohodl právě s českobudějovickou firmou, která má skvělou odbornou historii, obchodní úspěchy a bude v tradici S-Tisku pokračovat. Je jisté, že firma se bude dále rozvíjet,“ řekl Štěrba. Noví majitelé se aktuálně seznamují se všemi stávajícími zaměstnanci a přebírají výrobu. Zatím jsou nadšení. „Většina současných zaměstnanců S-tisku jsou, zdá se, „srdcaři“ a moc rádi bychom s nimi pokračovali i nadále. Nicméně chceme ve Vimperku navyšovat kapacitu a rozšiřovat výrobu, takže budeme přijímat i další,“ uvádí Nadberežný s tím, že v návaznosti na tradici S-tisku budeme moci klientům nabídnout kompletní tisk a knihařské zpracování nejen pro vazby V1 a V2, ale nyní také V4 a V8 (vazby šité, lepené a knižní).

„S tímto mohou být časem spojené další nápady a výzvy pro hledání speciálních a designově efektních provedeních knižní vazby,“ uvedl Nadberežný.

Z hlediska trhu práce je zajímavá informace, že firma má v Českých Budějovicích chráněnou dílnu a dlouhodobě poskytuje práci i handicapovaným lidem. Pokud bude zájem, chce touto cestou pokračovat i ve Vimperku. Podle majitelů je firma rodinná a tam „vládne“ pohodová, mnohdy veselá a opravdu rodinná atmosféra. Součástí každodenní produkce jsou letáky, prospekty, brožurky, knížky, kalendáře a různé propagační materiály. Firma funguje již 30 let a za tu dobu prošla nejen pozitivními léty, ale také krizí, která však firmu posílila do té míry, že dnes má 50 zaměstnanců a 250 klientů v 8 evropských zemích.

„Největším úspěchem je možná to, že u nás nikdy neznáme stagnaci, že máme před sebou stále nové a nové vize a sny a jdeme si za nimi. Jsme firmou otevřenou novým výzvám a jednou z nich je mít dokončovací technologii pro vazbu knih“ uvádí Nadberežný. Ten si dobře uvědomuje, že Vimperk je městem s knihtiskem osudově propojeným, chystá se tak kontaktovat zdejší nadšence či neziskovky. „Podobnou myšlenkou jsme se zabývali už v Budějovicích, nicméně ve Vimperku by to dostalo úplně jiný rozměr díky zdejší historii a tradici. Do budoucna, jak se rozjezd usadí, počítáme, že se tomu chceme věnovat,“ uvedl Nadberežný. Nápadem je nadšený Ladislav Čepička, duše Muzejního spolku vimperského panství, který usiluje o vznik městského muzea a galerie, které pomohou městu zviditelnit jeho pestrou historii. „Rádi se potkáme s kýmkoliv, kdo bude mít zájem rozšířit kulturní nabídku v našem krásném městě,“ uvedl Čepička. Nadberežný se chce také potkat s představiteli města a konkurencí. „Plánujeme setkání a vzájemnou koordinaci, zakázkově i personálně jsme soběstační, takže je naším cílem spíš přátelská spolupráce v pokračování knihařské tradice ve Vimperku,“ uzavřel.

Pavel Pechoušek