„Na stotisícové město se mi zdají dva kontejnery na trávu hodně málo. Navíc, kdo nemá auto, ani tam trávu nedoveze. Takových nádob by mělo být po městě rozhodně více,“ zlobí se na odpadovou politiku města zahrádkář Karel Lín.

„Bioodpad už se měl dávno třídit,“ přidal se k zahrádkáři Josef Uváčik, předseda občanského sdružení Zvony 2008, které upozorňuje na tristní situaci v nakládání s odpady v krajské metropoli.

„Měla by začít nejdřív kampaň pro občany, aby věděli, jak správně třídit. Hlavním problémem je ale to, jak se bude pak s bioodpadem nakládat a jak se bude zpracovávat,“ upozornil Uváčik.

České Budějovice totiž nemají ani jednu kompostárnu a je otázkou, zda tráva, listí či větve, které obyvatelé dovezou do sběrných dvorů, neskončí nakonec na skládce.

„V každém městě i v obcích by měly být malé kompostárny,“ dodává Růžena Šandová z českobudějovické pobočky Hnutí Duha, které se pokouší ohledně recyklace odpadů prosadit i změny v zákoně.

Sběrné nádoby na bioodpad provozuje firma .A.S.A. A to na Švábově Hrádku a v Dolní ulici. „Podle našich zkušeností kontejnery využívány jsou. A navíc, ty, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, lze využívat celoročně,“ podotkla za společnost Radka Klimošová.

„Ano, na bioodpad jsou momentálně zařízené jen stabilní sběrné dvory, ale pozor, nemělo by se zapomínat na mobilní sběrné dvory,“ říká Aleš Mikšátko z českobudějovického magistrátu.

V mobilních sběrných dvorech je také možné bioodpad odložit, těchto akcí, kdy jsou jednorázově přistaveny kontejnery firmou .A.S.A., je celkem osmnáct a vystřídají všechny lokality města. „V některých odlehlých lokalitách, jako třeba Třebotovice nebo Kaliště je mobilní sběrný dvůr dvakrát ročně,“ doplnil Mikšátko.

V plánu odpadového hospodářství města je stanoven pro rok 2007 cíl – program podpory domácího kompostování. V loňském roce jej reprezentovala zkušební novinka.

Do Drátenické ulice byl přistaven velkoobjemový kontejner, určený výhradně na biologicky rozložitelný odpad. „Protože se akce podařila a kontejner byl občany velmi využíván, rozhodli jsme se tuto akci letos zopakovat a rozšířit,“ zmínil Mikšátko letošní plány radnice. Za měsíc a půl se vloni nasbíralo v Rožnově 7,3 tuny bioodpadu.

Tento rok chce radnice, aby stejné kontejnery byly přistaveny koncem léta do některých částí města se zástavbou převážně rodinných domů. „Je tam předpoklad většího množství bioodpadu a zachování čistoty kolem separačních nádob,“ uvedl Mikšátko.

Kontejnery budou rozmístěny na stanoviště na 14 dnů a potom budou převezeny na další místa. „Mělo by to být v srpnu až září, je to logické, pokud by se mělo jednat o bioodpad ze zahrádek,“ upřesnila náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Náměstkyně však vzápětí upozornila, že plán odpadového hospodářství města navazuje na celorepublikový a krajský plán, a tam jsou nanastavené takové cíle, že se je nikdy nepodaří splnit.

Na lepší možnosti odevzdávání bioodpadu se letos mohou těšit například obyvatelé Mladého nebo Nových Hodějovic.