Nejen odborníky a nejen patrioty zaujme jistě i konference, která připomene významného rodáka, někdejšího prezidenta Emila Háchu. "Program konference je dvoudenní. Začíná večer 14. června divadelní hrou Emil čili O Háchovi. Hra je poměrně drsná," říká za organizátory kulturních akcí spisovatel Jan Štifter. "Není cílem Emila Háchu glorifikovat, my bychom pro něj chtěli historickou spravedlnost," zdůrazňuje starostka Věra Korčaková s tím, že hra je založená na historických faktech. Město se už dlouhé roky snaží o to, aby pohled na někdejšího prezidenta byl co nejobjektivnější. Přispět k tomu má i zmíněná konference, která se koná u příležitosti 150 let od narození Emila Háchy. Přednášky jsou na 15. června naplánované na celý den. 

Literárním vrcholem kulturního léta v Trhových Svinech bude týden od 25. do 29. července, kdy při čteních představí své knihy Karin Lednická, autorka Šikmého kostela, Aleš Palán, držitel ceny Magnesia Litera za sérii knižních rozhovorů Jako v nebi, jenže jinak nebo Jiří Březina, spisovatel z Českých Budějovic. Pod širým nebem budou číst i Jana Poncarová a Petra Klabouchová. "Letošní Svinenské čtení navazuje na úspěšný loňský ročník, kdy do města zavítali Alena Mornštajnová, Petr Stančík nebo Jiří Hájíček," zmínil Jan Štifter a doplnil, že Trhové Sviny se nebojí říci si o velká jména a mají v tom úspěch.

Mimo jiné je na léto připraveno také pět pohádkových představení v areálu staré fary, kterou město získalo v Husově ulici. Od 16. června do 17. srpna vystoupí dvakrát potulný čajovník Jakub Lada Vavřina, Pavel Šmíd také dvakrát a jednou Víťa Marčík. Podle Věry Korčakové je to jeden z projektů, ketrý by měl starou faru oživit a vrátit obyvatelům Trhových Svinů, podobně jako nedávné osázení starého hřbitova květinami, které nyní láká obyvatele města k procházkám.

Hudební festival Karel Valdauf nabídne dechovku i rock od 19. do 21. srpna a už 24. července vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie Jaroslav Svěcený.