Rozloučit se s ním přišli ve čtvrtek na zádušní mši, kterou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech sloužil diecézní biskup Vlastimil Kročil. „Lidský život není jenom o radostech, patří k němu i chvíle bolesti a smutku. Někdy je bolest příliš velká, než abychom ji mohli unést sami. Takovou chvíli nyní prožívají nejbližší příbuzní zesnulého Otce Marcina, zvláště jeho rodiče. My ostatní s nimi tuto bolest cítíme a společně neseme,“ zdůraznil.

„Bude nám tu moc chybět,“ shodují se farníci a jedním dechem dodávají, že nikdy nezapomenou na chvíle plné smíchu, strávené v jeho společnosti. Při zádušní mši v do posledního místečka zaplněném kostele nechyběli farníci ze širokého okolí, přátelé ani kněží a jáhni českobudějovické diecéze.

„Otec Marcin odešel nečekaně, což vzbudilo nejednu otázku,“ připomněl biskup Vlastimil Kročil s poukazem na evangelium. „V něm sám Ježíš připomíná, že žádný člověk nebude tady na zemi věčně. Nikdo z nás neví kdy, kde a jak bude z tohoto světa odcházet. ,Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří…‘, říká evangelium.

Nikdo z nás nebyl u lůžka umírajícího Otce Marcina, naprostá většina z nás byla svědkem toho, jak jeho lampa hořela, jak se snažil být světlem pro druhé,“ ocenil Vlastimil Kročil přínos a dobré skutky Marcina Żelazného širokému společenství trhosvinenské i okolním farnostem. „Otci Marcinovi děkuji za všechno, co dobrého vykonal během více než třináctiletého působení v naší diecézi,“ uvedl biskup.

Důvod děkovat má také spousta obyčejných lidí. „Pan farář byl skvělý člověk, zažili jsme s ním spoustu pěkných okamžiků,“ souhlasila se slzami v očích zástupkyně mladší generace paní Marcela. „Ať to bylo cokoliv, uměl pokaždé krásně potěšit, byl veselý a optimistický a vždycky s ním bylo hezky,“ vzpomíná Anna Stichová, která se se zesnulým farářem přijela rozloučit z Lišova. A nebyla jediná přespolní, vedle spousty místních nechyběli na mši ani lidé z Č. Budějovic, Borovan či Nových Hradů a řady dalších míst.

Možnost říct sbohem využila řada lidí i na sociálních sítích. „Bylo nám obrovskou ctí, že jsme Vás mohli poznat a že jste nás v roce 2011 oddal a 10. 11. 2018 pokřtil našeho vytouženého syna Martínka v poutním kostele Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů. Je nám to nesmírně líto, byl jste vzácný člověk a jedinečný farář! Nikdy nezapomeneme a za vše moc děkujeme,“ připsala za celou svou rodinu k projevům soustrasti na facebookový profil Marcina Żelazného Veronika Miťková.