Počátkem ledna se rozejdou do ulic a domů koledníci s korunkami, kteří vybírají peníze na pomoc lidem v nouzi.
„Desátý ročník charitní Tříkrálové sbírky slavnostně odstartuje v úterý pátého ledna odpoledne na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II.,“ prozrazuje koordinátor akce Roman Tlapák.

„Slavnostního vyslání koledníků se zúčastní českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád a další hosté. Na náměstí přijedou koledníci z různých koutů kraje. “
A stejně jako loni možná nebude chybět ani Svatá rodina s živými zvířaty a muzikanti. „Koledníci se vypraví z více než čtyřiceti míst v diecézi, což je více než loni,“ pokračuje Roman Tlapák.

„Stále ale hledáme dobrovolníky starší patnácti let, kteří by dělali vedoucí skupinek koledníků. Mohou se přihlásit na charitách, ve farnostech nebo u nás na Diecézní charitě v Kanovnické ulici.“
Všichni králové i vedoucí bývají pojištěni proti úrazům, protože co kdyby někde uklouzli…
„Lidé házejí dary do zapečetěných pokladniček, takže se nemusí bát, že peníze skončí jinde než u lidí v nouzi,“ dodává Roman Tlapák.